Organizace konference  |  Program konference  |  Účastnický poplatek  |  Ubytování  |  Další informace

 
     
         
                         
   

Homepage | Archiv | Konference 2013 - Elektronický sborník příspěvků     Přihlášky »  
               
   

Texty příspěvků zveřejňujeme v originálním provedení bez jakýchkoliv redakčních      

přihláškový formulář  
      a jazykových úprav.          
                 
    Příspěvky vyjadřují osobní odborné stanovisko autorů, event. institutcí, které          
      zastupují a vědecká rada konference se jejich zveřejněním žádným způsobem      Organizace konference »  
      nevyjadřuje k jejich odbornému obsahu.          
           

info@systemic.cz  
    Stručný program konference          
                 
      » Babicová, D., Gutzerová, M.: Námluvy ve výchově          
      » Bártová, K., Valentová, J.: Vliv homogamie a komplementarity na partnerskou spokojenost     Organizátoři konference »  
         dlouhodobých homosexuálních párů          
      » Binter. J., Bártová, K., Valentová, J., Klapilová, K.: Sexuální fantasie     Extima CZ  
      » Havlín, M.: Netradiční pohled na mentální anorexii     www.extima.eu    
      » Haluza, R.: 15 let anonymního testování otcovství v ČR – co se od té doby změnilo?          
      » Chovanec, M., Weiss, P.: Komunikácia o sexe vzdravotníctve    

Sexuologická společnost  
      » Jonášová, I., Brachová, H.: Ženské skupiny     www.sex..spol..cz  
      » Klapilová, K., Krejčová, L., Brody, S.: Co poznáme z chůze žen          
      » Klapilová, K., Krejčová, L.: Jak (ne)měřit ženu?          
      » Koliba, P.: Sex v gynekologické ambulanci          
      » Marková, D.: Morálne významy skryté za slovami : O jazyku a sexualite          
      » Mészáros, A.: Genderové a socio-demografické rozdiely v postojoch k pornografii     Sborníky příspěvků »  
         zobrazovanej na internete u študentov vysokých škôl          
      » Palečková, D., Vojík, R.: Láska a sex v dlouhodobém vztahu     konference 1983-2019  
      » Parma, P., Šobra, P., Janečková, I.: Intimita ve vzdělávání a vzdělávání v intimitě II.            
      » Parma, P., Tichotová, L.: Systemický přístup k sexualitě a partnerským vztahům          
      » Pichlerová, D.: Ženská obřízka - kultura, náboženství, mýty a obavy          
      » Poupětová, J. G.: Sexuologická práce s tělem v praxi sex kouče     Ke stažení »  
      » Tichotová, L., Parma, P.: Sexuální výchova na školách          
      » Urbánek, V.: Několik rad chladnokrevným dobyvatelům    

pozvánka 2013  
      » Uzel, R.: Sexuální výchova  - Kuriózní dotazy školáků          
             

program konference 2013  
  Podrobný program konference | aktuální k 22.5.2013 | » ke stažení          
             

informační bulletin 2013  
    Den první, předehrový          
                   
      15:00 Dobrý den. Čas “Č” nastal, přihlašují se první účastníci, vlhnou rohovky,          
        třepetají se ruce, linou se nadšené výkřiky …     Partneři »  
                   
      16:00 O ženách se ženami (a nejen pro ženy)     Extima CZ  
                 
    Přeříznout, nebo uříznout?     Sexuologická společnost  
      Dita Pichlerová          
      Ženská obřízka - kultura, náboženství, mýty a obavy     Soukromá psychoterapeutická  
      sdělení, 15 minut       poradna  
      V přednášce bude probírána jednak technika ženské obřízky a jednotlivé druhy lišící se          
      rozsahem zákroku, jednak rozšíření v jednotlivých zemích a kulturách a také vztah těchto     Institut  
      rituálů ke kultuře a náboženství jednotlivých etnik. Jisté je, že ženská obřízka nemá       systemického koučování  
      pro ženy žádné zdravotní přínosy, naopak je spojena s mnoha komplikacemi a riziky          
      jinak je tomu u mužů, kdy mohou pozitiva převládat). Infibulace u žen je podstatně     Institut  
      ( vážnější zákrok s celoživotními, především negativními, důsledky. Druhá stránka pohledu       systemických studií  
      je vztah k historii a tradici toho rituálu. My, Evropané, tento zákrok povětšinou          
      odsuzujeme a považujeme za mrzačení žen, ovšem nahlíženo optikou afrických etnik,     Nové myšlení v podnikání  
      je tento zákrok rodinnou vyžadován a je například podmínkou možnosti budoucího       a managementu  
      úspěšného sňatku dívky a začlenění do společnosti obecně. S ženskou obřízkou je spjata          
      i celá řada tradic a pověr a v neposlední řadě jde i o estetickou funkci, která je těmito     Česká systemická společnost  
      kulturami vnímána zcela odlišně.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                 
    A co na to vozíčkářky?          
      Kateřina Klapilová, Lucie Krejčová          
      Co poznáme z chůze žen:          
      souvislosti ženské chůze se sexuálního fungování žen          
      sdělení, 15 minut          
      Výsledky recentních sexuologických studií naznačují, že by ženská chůze mohla poskytovat          
      pozorovatelům vodítka, napovídající o jejich sexuálním naladění. Fink a kol. (2012) zjistili,          
      že se způsob chůze žen mění v průběhu menstruačního cyklu a muži ji v období ovulace          
      hodnotí jako atraktivnější. Nicholas a kol. (2008) zase potvrdili vysokou úspěšnost          
      rozpoznávání schopnosti dosahování vaginálního orgasmu žen expertními posuzovateli          
      a popsali parametry chůze, jež k odhadu používají. V našem nejnovějším výzkumu jsme          
      dále potvrdili, že jsou laičtí pozorovatelé obou pohlaví schopni adekvátně rozpoznávat          
      sexuální touhu a náruživost z krátkých standardizovaných videonahrávek ženské chůze.           
      Detaily této studie budou prezentovány v rámci konferenčního příspěvku.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                 
    Han party pod dozorem          
      Iveta Jonášová, Hana Brachová          
      Ženská skupina          
      sdělení, 15 minut          
      Ve svém příspěvku bychom se chtěly vyjádřit k otázkám: Fenomén ženských skupin, novinka          
      nebo obnovená tradice? Proč takové skupiny ženy vnímají jako důležité? Proč takové          
      skupiny vnímáme my jako důležité? Jaký je rozdíl mezi skupinkou děvčat povídajících          
      si v kavárně, a strukturovanou ženskou skupinou vedenou odborníkem? Jaké jsou naše          
      zkušenosti?          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                 
    Dvacet mladejch bejčků na jednu babu          
      Danica Babicová, Miriam Gutzerová          
      (Ne)atraktivní behaviorální a osobnostní znaky z pohledu adolescentních          
      chlapců z výchovných ústavů          
      sdělení, 15 minut          
      Které vlastnosti a jaké chování dělají člověka sexy a které naopak odpuzují? Jaký vliv          
      může mít „sexy“ dospělých na problematickou mládež? Zajímalo nás, co si o tom myslí kluci          
      z českých pasťáků a jak vnímají své vychovatele a pedagogy, vychovatelky a pedagožky.          
      Jsou v pokušení, pokoušení, pokoušejí se. A nejvíc sexy je ...          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                 
    Vrána k vráně sedá, teplý teplého si hledá          
      Klára Bártová, Jaroslava Valentová          
      Výběr partnera a partnerská spokojenost u homosexuálních mužů          
      sdělení, 15 minut          
      Řada studií z posledních let ukazuje, že u člověka hrají při výběru partnera důležitou roli          
      fyzické i osobnostní aspekty. Ukazuje se, že jedinci si vybírají partnery na základě          
      soběpodobnosti - buď u svých partnerů preferují vlastnosti a znaky, které jsou podobné jim          
      samotným (teorie homogamie), anebo které jsou naopak odlišné (teorie komplementarity).          
      Tyto strategie výběru partnera mají vliv na délku trvání či spokojenost v daném partnerství.          
      Hlavním cílem studie bylo testovat roli homogamie a komplementarity v dlouhodobých          
      partnerstvích homosexuálních mužů se zaměřením na osobnostní charakteristiky.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
      17:30 Přihlašují se opozdilí účastníci, někteří jdou povečeřet, někteří už popít…          
                   
      19:00 Celebrity zamačkávají slzy v oku a slavnostně zahajují konferenční klání          
                   
      19:15 Co je v sexu sexy?           
                   
    Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu (ale báli jste se zeptat)          
      Radim Uzel, Radovan Haluza, Iveta Jonášová, Kateřina Klapilová          
      moderuje Petr Parma          
      Co je v sexu sexy?            
      panelová diskuse, 120 minut          
      Zpočátku řízená, později nezřízená panelová všediskuse. Co nás baví na sexu, co nás baví          
      na profesnímu se věnování sexu a zda a jak to souvisí? Jak se (ne)mění pojetí sexu          
      u "konzumentů" i profíků v proměně času? Normalizace sexuality - historický artefakt          
      nebo realita (výhody, rizika a zkušenosti)? Významy sexu (medicínský, psychologický,          
      společenský, marketingový, politický...) v současné marketokracii? A co sex          
      a postmodernismus?          
                   
      21:15 Končí vítání se a rozbíhá se osobní výměna zkušeností…          
                   
      22:00 Končí oficiální program prvního dne, moudří se jdou vyspat na další dny,          
        nedočkaví chtivě otvírají u přihlašování se získané láhve a zkušení obdobně          
        trénují na zítřejší večer. Posledním dvěma skupinám je k dispozici Klub Malé          
        scény, neb zodpovědní organizační výborníci zamykají prostory          
        konference. Dobrý večer, dobrou noc…          
                   
    Den druhý, orgasmický          
                   
      08:30 Dobrý den. Přihlašují se největší opozdilci, probouzí se největší ospalci,          
        den zvolna začíná…          
                   
      09:00 Učitelé, lékaři, čápové, vrány a jiní experti          
                   
    Lékař k pacientovi: "Pane, myslím, že byste měl přestat masturbovat." Pacient: "Myslíte, že mi to nějak škodí?" Doktor: "To si nemyslím, ale chtěl bych vás už vyšetřit..."          
      Michal Chovanec, Petr Weiss          
      Lekár, pacient, komunikácia a sex          
      sdělení, 15 minut          
      Nie je na to čas, častokrát sa to nehodí, niekedy prežívame pocity hanby, "bojíme sa,          
      aby sme neboli nachytaní na hruškách", alebo sme presvedčený o tom, že toto by mal          
      rozhodne riešiť niekto úplne iný, len nie my. Aj to sú myšľienky, s ktorými sa stretávajú          
      ľudia pracujúci s ľuďmi - pacientmi. Príspevok sa venuje komunikácii pacient - lekár          
      a poukazuje na nedostatky v tejto oblasti.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
    Jan Amos Komenský, skákal z vokna na ženský... (z naivní poezie)          
      Lenka Tichotová          
      Je sexuální výchova sexy?          
      sdělení, 15 minut          
      Stručné představení, jak jsou děti konkrétní základní školy vzdělávány v oblasti sexu.          
      Co pedagogy baví a co považují za obtížné, a jak to vidí žáci.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
    Hledání otců v kupkách sena          
      Radovan Haluza          
      15 let anonymního testování otcovství v ČR – co se od té doby změnilo?          
      sdělení, 15 minut          
      Od nástupu anonymních paternitních testů do českého a slovenského povědomí uběhlo          
      15 let. Počáteční pohled nás poskytovatelů, odborné i laické veřejnosti na testy se          
      postupně měnil. Dnes, na rozdíl od tehdy, je test považován bezmála za spotřební věc.          
      V médiích je to častá rekvizita – zvláště v nekonečných seriálech. Z médií každý ví, že test          
      lze provést, nejlépe tajně, a případně jím dokázat nějakou nevěru nebo naopak (i když          
      důkaz věrnosti neexistuje, že). Některé scénáře jdou tak daleko, že test je proveden          
      dokonce bez vědomí otce – bez jeho vzorku DNA. Tak daleko jsem se my, šedé          
      laboratorní myši, které testování provádíme v reálu, nedostali. Nějaký vzorek je vždy          
      potřeba, od domnělého otce nebo aspoň jeho příbuzných. To je ale vyšší level, který se          
      ve zkratce děje těžko vysvětluje, proto je scénáristy zatím opomíjen.  Jak je to ale          
      doopravdy v životě mimo telenovely a stránky bulváru?          
                   
    Dokud to nedojíš, nic nebude!          
      Miroslav Havlín          
      Netradiční pohled na mentální anorexii          
      sdělení, 40 minut          
      Internetové blogy jsou cenným informačním zdrojem o motivaci, názorech a postojích dívek          
      s mentální anorexii. Budou prezentovány motivační texty, návody jak neúprosně hubnout          
      a skrývat onemocnění, citace jídelníčků a na závěr i výtvarné projevy anorektiček.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
      10:30 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…          
                   
      11:00 Tělo bez sexu je jako tělo bez duše          
                   
    Koučování všemi smysly (a otvory)          
      Julie Gaia Poupětová          
      Sexuologická práce s tělem v praxi sex kouče          
      sdělení, 30 minut          
      Jaké výhody, možnosti a potenciál pro klienty skýtá kombinace sex koučinku a sexuologické          
      práce s tělem (SBW). Využití SBW zejména při rozvoji ženské a párové sexuality.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
    Máš-li dosti klasiky, zavolej si tantriky          
      Denisa Palečková, Richard Vojík          
      Sexological bodywork - Láska a sex v dlouhodobém vztahu          
      sdělení, 30 minut          
      Jak vzniká sexuální přitažlivost a co ji oslabuje? Rozdíly mezi mužským a ženským myšlením          
      a prožíváním, v každodenním životě a v intimitě. Vědomé milování jako cesta k spokojenému          
      partnerství. Slow Sex aneb "měsíční milování:- metoda pro léčení vztahových problémů          
      a zranění v oblasti sexuality, která pomáhá rozpouštět napětí a zranění u žen a zlepšuje          
      schopnost erekce v pozdějším věku u mužů. Dozvíte se také, jak účinně transformovat          
      hádky v souznění a radost. A jak využít vztah pro rozvoj sebe sama a k hlubšímu          
      pochopení světa.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
    Vysoká škola piktofiliologická          
      Andrej Meszáros          
      Genderové a socio-demografické rozdiely v postojoch k pornografii          
      zobraovanej na internetě u študentov vysokých škól          
      sdělení, 20 minut          
      Témou našej práce bolo overiť, či sa jednotlivé skupiny respondentov lišia v postojoch          
      k pornografii v závislosti od genderu, veľkosti bydliska, rodinného stavu a náboženskej          
      orientácie. Objektom nášho skúmania boli dve zložky postoja: afektívna, v zmysle osobnej          
      akceptovatežnosti pornografie; a konatívna, ktorú charakterizuje permisívny alebo          
      reštriktívny postoj.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
      12:30 Nastává osobní výměna zkušeností, někdo se jde projít,          
        jiný poobědvat a tak…          
                   
      14:00 A O sexu se nemluví, sex se praktikuje!          
                   
    O ředkvičkách, okurkách, tykvích... a dýních!          
      Kateřina Klapilová          
      Jak (ne)měřit ženy          
      workshop, 90 minut          
      Měření ženské sexuální vzrušivosti představuje jak v rámci primárního výzkumu, tak v rámci          
      klinické praxe řadu problémů. Zejména disproporce mezi subjektivně vnímaným vzrušením          
      žen a fyziologicky měřenou sexuální odezvou (např. vaginální fotopletysmografie (VPG),          
      termistor), velká variabilita v subjektivních preferencích žen a jejich nízká reaktivita          
      na statické obrazové stimuly je zřejmě důvodem, že dosud není k dispozici          
      standardizovaná sada eroticko-sexuálních stimulů pro ženy. V naší nové studii měříme          
      vzrušení (subjektivní i fyziologické – pomocí VPG a termistoru GETA) pomocí 4 nových sad          
      sexuálně-erotických stimulů rozdílné povahy (vizuální statické stimuly, vizuální pohyblivé          
      stimuly, řízená erotické imaginace, čtení erotických textů). Vhodnost zařazení stimulů          
      jednotlivých sad a stimulů bude diskutována v rámci workshopu, stimuly budou prakticky          
      předvedeny.          
      » kompletní příspěvek ke stažení bude zveřejněn po ukončení výzkumu          
                   
      14:00 B O sexu se nemluví, sex se praktikuje!          
                   
    "Mamííí, mně se dneska zdálo o Mařence!" "To nevadí, já to vyperu."          
      Jakub Binter, Jaroslava Valentová          
      Workshop výzkumu sexuálních fantasií          
      workshop, 90 minut          
      Ve výzkumu sexuálních fantasií se uplatňuje mnoho metod a přístupů. Tento workshop          
      bude zaměřen na některé vybrané typy získávání dat od respondentů s důrazem          
      na vysvětlení jejich kladů a záporů. Mezi klasickými metodami bude prezentován například          
      dotazník, škály a jejich výběr. Mezi méně tradičními bude prezentován pokus s povídkami          
      a řízenou imaginací.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
      15:30 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…          
                   
      16:00 Humor v sexualitě a lidských vztazích          
                   
    Je mi 13let, jsem pohledná Romka a ještě nejsem těhotná. Není můj otec divný?          
      Radim Uzel          
      Kuriózní dotazy školáků          
      sdělení, 10 minut          
      V průběhu posledních dvaceti let se výrazně změnila témata zajímající školou          
      povinnou mládež.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
    Rukulíbám, madam, libo ošukat?          
      Václav Urbánek          
      Několik rad chladnokrevným dobyvatelům          
      sdělení, 20 minut          
      Mužské polovině lidstva odedávna vrtá hlavou, kterak přesvědčit krasavice nedostižné          
      (a třeba i ty méně výstavní) ke hbité povolnosti. Tak příležitostně aplikovatelným trumfem,          
      s výsledky přijatelnými až povzbudivými, může být například "přímý (neboli čelný) útok          
      z chodu". Tajnosnubný autor aktuálně prosí o pochopení, že skrovnou plejádu dalších          
      neotřelých postupů či informací prozradí právě až na prknech Malé scény.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
    Neurolog gynekologovi: "U nás je to na nervy, co u vás?"          
      Peter Koliba          
      Sex v gynekologické ambulanci          
      sdělení, 20 minut          
      Autor analyzuje vážně i nevážně problematiku sexu a sexuální anamnézy v současné          
      gynekologické praxi na základě svých dlouholetých zkušeností.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
      17:00 Rychle se přiblížil večer a s ním gala program, rychle se převléci,          
        přemalovati, předkrmiti, předpíti, předpohybovati a i jiné úkony stihnouti…          
                   
      19:00 Společenský večer          
                   
    Deset stupňů k orgasmu          
      Jaroslav Prouza a jeho harém          
      S tebou i s tebou. Dle regulí i bez regulí a vždy s humorem          
      Panelová všediskuse pozvolna přecházející do galavečera          
      Zábavná večerní ferie na téma Kolik podob má láska, partnerství a sex. Nemusí to být          
      jen závažné pojednání v rozsahu disertační práce - očekávejte humorný pohled zorným          
      polem několika odborností. Nemusíte klesnout pod své vědecké nároky, a přesto si          
      můžete s humorem připomenout, jak "s tebou i s tebou" prožíváme - již od prvního          
      kouknutí na svět - co je v sexu sexy. Čemu nerozumíme ani s univerzitním titulem,          
      ale naše stařenky i stařečkové dobře věděli. Není nad to připomenout si, "co sa móže          
      i nemóže", co jsme o tom museli číst, co jsme slyšeli a nakonec i viděli. Tak tedy          
      nenechte své odborno, osobno ale i vtipno a lechtivo doma. Protože výroční večer          
      to vyžaduje!          
                   
      22:30 Vínko je téměř vypito, hlasivky vyzpívány, bránice vysmáta, klouby          
        vytančeny, závity vytočeny, ebrietky vyšperkovány, den druhý se blíží          
        ke svému orgasmu…          
                   
      23:00 Končí oficiální program druhého dne, moudří se jdou vyspat na další den,          
        nedočkaví lačně diskutují odborná témata už teď a zkušení trénují          
        na víkend. Posledním dvěma skupinám je k dispozici Klub Malé scény,          
        neb zodpovědní organizační výborníci zamykají prostory konference.          
        Dobrý večer, dobrou noc…          
                   
    Den třetí, ústupový          
                   
      09:00 Dobrý den. Žádné formality a zdržovačky, jdeme rovnou na to…          
                   
      09:30 Soukromé sexuální vzdělávání          
                   
    Duhová alternativa - učitelé a/nebo prasáci?          
      Petr Parma, Petr Šobra, Iva Janečková          
      Intimita ve vzdělávání a vzdělávání v intimitě II.          
      workshop, 90 minut          
      Diskuze bude navazovat na stejnojmenný workshop na stejné konferenci přede dvěma léty,          
      s tématy: Jak se školství vypořádává s otázkou sexuality a partnerských vztahů? Kde jsou          
      meze zájmu státu (odborné veřejnosti, církve, občanských společností...) informacemi          
      plošně ovlivňovat intimní postoje, hodnoty a chování? V jakém vztahu jsou sexuální          
      a partnerské preference učitelstva k formující se sexuální a partnerské orientaci žactva          
      a studentstva? Přijďte podiskutovat s tvůrci soukromého vzdělávacího systému pro děti          
      od předškolního věku po dospělé (www.duhovkagroup.cz).          
                   
                   
      11:00 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…          
                   
      11:30 Systemický sex          
                   
    Systematická systemizace sexuality          
      Petr Parma, Lenka Tichotová          
      Systemický přístup k sexualitě a partnerským vztahům          
      workshop, 90 minut          
      Systémové a systemické přístupy ovlivňují v posledních desetiletích vztah pomáhajících          
      profesí k sexuální a vztahové problematice u jednotlivců, párů, rodin, organizací          
      a sociálních systémů. Co umožňují? Proč se výrazně uplatňují třeba v psychoterapii          
      a jen velmi málo v medicíně a školství? Jaký vztah má sebepojetí a životní filosofie          
      profesionála k tomu, jak přemýšlí o klientech? Co jsou naše hlavní "pracovní" nástroje          
      v sexuální a vztahové terapii? To jsou jen některé z otázek, kterým se můžeme          
      věnovat...          
                 
      13:00 Vážení pozůstalí hodnotí konferenci, ve vzduchu je cítit blížící se konec          
        i začínající víkend, smutek se kloubí s nadšením, končí konferenční prožívání,          
        nastává čas vzpomínek… Vlhké pohledy, tichá gesta i nadšená objetí,          
        komunita ztrácí tvar a lidé se rozplývají do svých soukromých životů,          
        až na skupinky hodně sdružených, jenž ještě chvíli setrvají spolu.          
        Tak za dva roky!          
                   
                 
    Výstavy a postery          
                 
    Sexuální konstruktivismus          
      Dagmar Marková          
      Morálne významy skryté za slovami:  o jazyku a sexualite          
      poster, po celou dobu konání konference          
      V príspevku vychádzame zo sociálno-konštruktivistického prístupu a na sexualitu          
      nazeráme ako na socio-kultúrnu konštrukciu. Analyzujeme ako sú niektoré morálne          
      významy v oblasti sexuality konštruované a poukazujeme na to, že (morálne) významy,          
      ktoré pri­raďujeme správaniu a okolnostiam, tvarujú naše sexuálne reality.           
      Zdôrazňujeme, že spôsob, akým sa stávame sexuálne správajúcimi sa a sexuálne          
      prežívajúcimi, je určený prostredníctvom dominantných koncepcií sexuality.          
      » kompletní příspěvek ke stažení / » kompletní prezentace ke stažení          
                 
    Nahatý atelier          
      Barbora Kepičová          
      Atilibats          
      výstava obrazů, po celou dobu konání konference          
                 
               
               
                   
                               
                 
           

 
   

nahoru      
             
       
 

-|- design = bioport.cz -|-

 
   
 

 Licence Creative Commons
O sexualitě a partnerských vztazích, jejímž autorem je Petr Parma a kolektiv, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 3.0 Česko