Organizace konference  |  Program konference  |  Účastnický poplatek  |  Ubytování  |  Další informace

 
     
         
                         
   

Homepage | Registrační formulář 2017     Přihlášky »  
               
   

Vyplňte prosím všechny údaje      

přihláškový formulář  
      (* = nehodící se vymažte)          
                 
     
Jméno        
       
         
Příjmení        
       
         
Tituly        
       
         
Váš email        
       
         
Název a adresa pracoviště (vč. PSČ)    
   
   
         
Služební telefon        
       
         
Korespondenční adresa (vč. PSČ)    
   
   
   
         
Soukromý telefon        
       
         
Korespondenci posíláme výhradně na e-mailovou adresu. Zde můžete uvést
e-mailovou adresu ke korespondenci, je-li jiná, než kterou jste uvedli nahoře.
         
   
         
Konferenční poplatek uhradím *        
   
         
Z účtu číslo        
   
         
Uplatňuji slevu na konferenční poplatek z důvodu *    
   
         
Zúčastním se společenského večera *    
   
         
Na konferenci přihlašuji příspěvek:    
         
Druh příspěvku *    
         
Autoři příspěvku        
   
         
Název příspěvku        
         
Stručná anotace příspěvku
         
Délka příspěvku (minut)    
   
         
Dílny a panelové diskuse požadujeme v délce 90 minut a jejich násobky.
         
Max. počet účastníků u dílny        
       
         
Požaduji připravit techniku *        
         
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Pořadatelé zajišťují jen dataprojektor a notebook.
Jinou techniku nelze na konferenci použít.
         
Poznámky        
   
   
   
         
V   Dne    
     
         
         
         
      
         
         
         
          Organizace konference »  
               
         

info@systemic.cz  
               
             
               
         

Organizátoři konference »

 
               
         

Sexuologická společnost  
          www.sex..spol..cz  
         

 

   
         

Extima CZ  
          www.extima.eu  
               
               
               
          Sborníky příspěvků »  
               
         

konference 1983-2017  
               
               
               
          Ke stažení »  
         

 

 
         

pozvánka 2017  
               
         

program konference 2017  
               
         

informační bulletin 2017  
             
               
               
          Partneři »  
               
          Sexuologická společnost  
               
          Extima CZ  
               
          SPRSV  
               
          Soukromá psychoterapeutická  
            poradna  
               
          Institut  
            systemického koučování  
               
          Institut  
            systemických studií  
               
          Nové myšlení v podnikání  
            a managementu  
               
          Česká systemická společnost  
               
          Město Uherské Hradiště  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                               
                               
   

partneři konference

         
                               
     

     
           
           
                               
 

-|- design = bioport.cz -|-