Organizace konference  |  Program konference  |  Účastnický poplatek  |  Ubytování  |  Další informace

 
     
         
                         
   

Homepage | Archiv | Konference 2005     Přihlášky »  
               
   

Texty příspěvků zveřejňujeme v originálním provedení bez jakýchkoliv redakčních      

přihláškový formulář  
      a jazykových úprav.          
                 
      Příspěvky vyjadřují osobní odborné stanovisko autorů, event. institutcí, které zastupují          
      a vědecká rada konference se jejich zveřejněním žádným způsobem nevyjadřuje     Organizace konference »  
      k jejich odbornému obsahu.          
           

conference@systemic.cz  
                 
    Konference 2005     Program konference »  
                 
   

-   

Divínová, R.: Cybersex jako forma internetové komunikace     programme@systemic.cz  
   

-   

Farda, J.: Neurosexuologie          
   

-   

Haluza, R.: Komerční určování otcovství: Hrozící apokalypsa, nebo bouře ve sklenici vody?          
   

-   

Chochola, M., Weiss, P.: Kritéria subjektivního určování hranice mezi erotikou a pornografií          
    -    Jonášová, I., Weiss, P.: Ženský orgasmus    

Organizátoři konference »

 
    -    Kozák, P.: Ňadrový orgasmus          
    -    Kubcová, Š.: Problematika neplodnosti v partnerském vztahu    

Extima CZ  
    -    Kusý, M., Gúnová, S., Král, P.: Charakteristika mladistvých děvčat přijímaných aktuálně     www.extima.eu    
      do ústavních zařízení          
    -    Mitlöhner, M.: Lidská sexualita v novém trestním zákoně    

Sexuologická společnost  
    -    Nedbálek, A.: Srovnání účinku sildenafilu, tadalafilu, vardenafilu a koniny     www.sex..spol..cz  
    -    Parma, P., Uzel, R., Weiss, P.: Normalita v sexualitě, manželství, rodině a mezilidských vztazích          
      aneb Proč a jak si vytváříme ab-normalitu?     SPRSV  
    -    Pastor, Z., Spilková, J.: Jak vypadá normální ženský sexuální zážitek?     www.planovanirodiny.cz  
    -    Prouzová, Z. a kol.: Lze brát AIDS s humorem?          
    -    Šráček, J.: Otestujte si svou spiritualitu          
    -    Švihelová, D., Lukšík, I.: Postojové mikrodiskurzy o sexualite          
    -    Tejklová, M., Hlavačka, M.: Sexuální informovanost a zkušenosti 14ti- a 15tiletých    

Sborníky příspěvků »

 
    -    Uzel, R.: Etymologie vulgární nomenklatury genitálu          
    -    Vernarcová, J., Turček, K.: Sexuálna výchova na Slovensku    

konference 1983-2019  
    -    Vernarcová, J., Turček, K.: Sexuálna výchova v medzinárodnom kontexte          
    -    Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících          
    -    Weiss, P.: Psychologické aspekty erektilní dysfunkce          
    -    Weiss, P.: Sexuální chování obyvatelstva ČR        
   

-   

Zikmundová, K.: Jak souloží prostitutky z lásky          
                 
     

Prosíme autory, kteří nedodali svůj příspěvek, aby tak učinili

         
      přes emailovou adresu programme@systemic.cz          
                 
                 
                 
                             
                 
           

 
   

nahoru      
             
         
 

-|- design = bioport.cz -|-