Organizace konference  |  Program konference  |  Účastnický poplatek  |  Ubytování  |  Další informace

 
     
         
                         
   

Homepage | Program konference 2017     Přihlášky »  
               
   

Program konference 2017      

přihláškový formulář  
      Časový program | Podrobný program | Ke stažení | Sborník příspěvků | Fotogalerie          
                 
  Časový program konference          
            Organizace konference »  
    Středa, 7. června 2017          
           

info@systemic.cz  
      14:30 Prezence          
      15:30 1. část: Zvláštnosti, odychylky, úchylky a perverze - sdělení, 90 minut          
      17:00 Přestávka a večeře           
      18:00 Slavnostní zahájení konference    

Organizátoři konference »

 
      18:15 2. část: Od lidové tvořivosti k paragrafům - sdělení, 90 minut          
      19:45 Přestávka    

Extima CZ  
      20:15 3. část: Bio-psycho-socio-antropo-spirituální normy - sdělení, 90 minut     www.extima.cz  
      21:45 Ukončení    

 

   
           

Sexuologická společnost  
    Čtvrtek, 8. června 2017     www.sex...nost.cz  
           

 

   
      08:30 Prezence          
      09:00 4. část: Optikou partnerských vztahů - sdělení, 90 minut     Sborníky příspěvků »  
      10:30 Přestávka          
      11:00 5. část: Z lékařských chorobopisů - sdělení, 90 minut     konference 1983-2017  
      12:30 Oběd          
      14:00 6A. část: Aktuální trendy - sdělení, 90 minut          
      14:00 6B. část: Sexuologické praktikum I. - workshop, 90 minut          
      15:30 Přestávka          
      16:00 7A. část: (Ne)zdravé sexuální chování - sdělení, 90 minut     Ke stažení »  
      16:00 7B. část: Sexuologické praktikum II. - workshop, 90 minut    

 

 
      17:30 Večeře    

pozvánka 2019  
      19:30 8. část: Humor, víno, zpěv a tanec v sexualitě - společenský večer    

 

   
      22:30 Ukončení    

program konference 2019  
                 
    Pátek, 9. června 2017    

informační bulletin 2019  
               
      09:30 9. část: Sexuologické praktikum III. - workshop, 90 minut          
      11:00 Přestávka    

 

   
      11:30 10. část: Sexuologické praktikum IV. - workshop, 90 minut     Partneři »  
      13:00 Závěr konference    

 

   
            Extima CZ  
           

 

   
    Přednášky, workshopy, postery a výstavky     Sexuologická společnost  
      Všechna sdělení budou probíhat v hlavním sále Malé scény.          
      Workshopy budou probíhat v klubu (čtvrtek) a v hlavním sále (pátek) Malé scény.     Soukromá psychoterapeutická  
      Postery a výstavy naleznete v předsálí u recepce Malé scény.       poradna  
               
            Institut  
            systemických studií  
    Podrobný program konference | » ke stažení          
            Nové myšlení v podnikání  
              a managementu  
    Den první, předehrový - středa 7. června 2017          
              Česká systemická společnost  
      14:30 Dobrý den. Čas “Č” nastal, přihlašují se první účastníci, vlhnou rohovky,          
        třepetají se ruce, linou se nadšené výkřiky …     Město Uherské Hradiště  
                   
      15:30 První část - Zvláštnosti, odychylky, úchylky a perverze          
                 
    Michal Chovanec          
      Penis Captivus - minulosť, prítomnosť a budúcnosť          
      sdělení, 15 minut          
     

V spoločnosti sa traduje množstvo mýtov o sexe. Mýty majú rôznu silu s ktorou vplývajú

         
      na ludskú psychiku a sexualitu. Z toho dôvodu sa autori rozhodli preskúmať mýtus,          
      ktorý je starý niekožko stáročí: Penis Captivus. Mýtus týkajúci sa fenoménu Penis          
      Captivus ani v súčasnosti nestráca na verbálnej sile a objavuje sa v odbornej          
      a laickej spoločnosti.          
                 
    Petr Weiss          
      Zvláštnosti lidské sexuality III.          
      sdělení, 15 minut          
      Fetišismus je zjevně nejčastější sexuální deviací v objektu. I když existují lidé s mnoha          
       libůstkami v této oblasti (muži, co mají v oblibě ženy s velkými ňadry, zaměření          
      na dlouhé nohy či vlasy atd.), o fetišismu mluvíme jen u těch, u nichž je fetiš základní          
      podmínkou sexuálního vzrušení. Fetišem se přitom může stát cokoliv, jakýkoliv předmět          
      či část ženského těla. Autor ve svých referátech postupně mapuje ty nejbizarnější fetiše,          
      přičemž ve svých minulých sděleních probral zaměření na pleny a výkaly, na ženy          
      nadměrné tloušťky, objekty s protézami, sexuální kanibaly a podobně. Ve svém          
      dalším referátu se zaměří na neméně zvláštní a nezvyklé druhy sexuálních objektů.          
                   
    Eva Smejkalová          
      Sexualita žen ve výkonu trestu odnětí svobody          
      sdělení, 30 minut          
     

V penitenciární psychologii se setkáváme převážně s publikacemi, které se zaměřují

         
      na oblast mužských vězňů. O problematice vězněných žen se toho ví podstatně          
      méně. Vzácností jsou pak studie, které se týkají sexuality těchto žen. Výzkum staví          
      na práci doc. Miloslava Jůzla (2012), který tuto intimní problematiku zkoumal          
      v ženské věznici Světlé nad Sázavou. Dotazníky vyplnilo 339 žen, přičemž každá          
      z nich zde odkryla své touhy a představy o sexuálním životě. Ženy byly sdílné,          
      a proto jsem se rozhodla věnovat se ženské sexualitě za těchto specifických          
      podmínek více do hloubky. Během února 2017 mi poskytlo rozhovor celkem 19 žen,           
      některé rozhovory trvaly více, než hodinu. Data sice nejsou kompletně zpracovaná,          
      ale už v této chvíli je možné nahlédnout do sexuálního života žen za mřížemi          
      a do jejich vztahů.          
                 
    Radim Uzel          
      Erotické a tantrické masáže jako zdravotní procedura          
      sdělení, 15 minut          
      Sdělení vychází z zkušeností soudního znalce, který byl požádán provozovateli těchto          
      sexuálních procedur o posudek týkající se jejich zdravotní bezpečnosti a prospěšnosti.          
      Za účelem vypracování posudku bylo navštíveno několik těchto pražských podniků          
      a provedeno jejich zhodnocení. V celkovém zhodnocení pak bylo využito zahraničních          
      zkušeností ze severských zemí a porovnány tuzemské a zahraniční provozovny.          
                 
    Vladimír Korpáš          
      Klúčové momenty liečby sexuálnych deviantov          
      sdělení, 15 minut          
      Príspevok mapuje základné momenty liečby sexuálnych deviantov od prvého          
      stretnutia sa s možnosťou sexuologickej liečby až po jej predpokladané ukončenie,          
      resp. trvanie liečby v priebehu bežného života. Dáta boli získané sebavýpovednými          
      dotazníkmi a spracované boli metódou fokusových skupín, pričom sme pracovali          
      so vzorkou sexuálnych deviantov, ktorí vykonávajú ochranné sexuologické liečenie          
      v podmienkach slovenskej väznice.          
                   
      17:00 Přihlašují se opozdilí účastníci, někteří jdou povečeřet, někteří už popít…          
                   
      18:00 Celebrity zamačkávají slzy v oku a slavnostně zahajují konferenční klání          
                   
      18:15 Druhá část - Od lidové tvořivosti k paragrafům          
                   
    Jana Bílková          
      Obrazy sexuality v moravském folkloru - písňový materiál etnografické          
      oblasti Horňácko          
      sdělení, 15 minut          
      Příspěvek k obrazům sexuality v moravském folkloru vychází z písňového materiálu          
      etnografické oblasti Horňácko. Popisuje a dokumentuje různé typy aluzí na témata          
      související se sexualitou: obrazy metaforické a obrazy nemetaforické. V rámci druhé          
      skupiny, tedy přímých obrazů sexuality, se dostáváme do oblasti tzv. ščeglivých          
      písní. Ke každému z typických motivů jsou uvedeny příklady z etnografického          
      materiálu.          
                 
    Vanda Lukáčová          
     

Extrémní feminizace - bimbo barbie

         
     

sdělení, 20 minut

         
     

Referát přináší pohled na arteficiální ideál krásy, známý hlavně z pornoprůmyslu.

         
      Ženy označované jako bimbo barbie kromě vzhledu staví i na vlastní životné filozofii. Jde          
      o přechodný módní trend, nebo pornografickou fantazii a ideál krásy většiny mužů?          
                 
    Alex Hrouzková          
     

Decoding Desire - tajemství touhy

         
     

sdělení, 30 minut

         
      Kanadský dokument Decoding Desire z roku 2014 , hovoří o posledních vědeckých          
      zjištěních v oblasti sexuální touhy. Film ukazuje zajímavosti v sexuálním chování ve          
      zvířecí říši i u lidí a boří mnohé dosavadní předsudky. Inspirováni tímto dokumentem          
      můžeme diskutovat o tom, co vše rozhoduje při výběru sexuálního partnera, co          
      vše způsobuje naší touhu.          
                 
    Miroslav Mitlöhner          
      Normalita a nenormalita v sexu z pohledu trestně právní historie          
      sdělení, 20 minut          
      Přehled názorů a postojů k sexuální morálce a její vyjádření v normách trestního          
      práva v průběhu dějin lidské společnosti.          
                 
      19:45 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…          
                   
      20:15 Třetí část - Bio-psycho-socio-antropo-spitituální normy          
                 
    Ludmila Trapková & Vladislav Chvála          
      Jak rozumíme sexualitě v bio-psycho-sociální perspektivě?          
      sdělení, 30 minut          
      Na lidskou sexualitu je možné se dívat prizmatem Engelova bio-psycho-sociálního modelu          
      zdraví a nemoci. Jak mu však rozumíme dnes, čtyřicet let po jeho publikování? Co přinesl          
      další vývoj teorie systémů? Po třiceti letech práce s rodinami se domníváme, že je          
      nezbytné respektovat výsledky biologických, psychologických i sociologických výzkumů,          
      máme-li porozumět vývoji sexuálního chování. Poukazujeme na obtíže spojené          
      s širokým bio-psycho-sociálním pojetím, které nutně překračuje hranice oborů, které          
      se liší vzděláním, výzkumnou metodologií, mnohdy i rozdílným paradigmatem. Jako          
      se biologické teorie sexuality málo věnují vlivu sociálních systémů, tak se na druhé          
      straně sociologové málo věnují jejím biologickým aspektům. Tak vzniká dojem, že jde          
      o spor, zda sexuální vývoj, sexuální identita a orientace jsou výhradně biologicky          
      podmíněné, nebo jsou dány sociální a kulturní normou. Bio-psycho-sociální teorie          
      umožňuje prolnutí těchto pohledů. Sexualita jedince se vyvíjí v rodině (nebo její náhradě)          
      a rodinný systém má tak na vývoj jednotlivce významný vliv. Není sporu o tom, že          
      biologicky podmíněná sexualita je různě silně omezovaná a moderovaná sociálními          
      normami a tlaky tak, aby byla zajištěná dostatečná reprodukce populace (máme-li          
      vůbec v dlouhodobé perspektivě sledovat něco jako vývoj kultury). Kulturní tlak na          
      sexuální vývoj jedince je pro každou kulturu specifický a zajišťuje její stabilní vývoj          
      v soutěži s jinými kulturami. Tam, kde tyto kulturní vzorce preferují z pestré spontánní          
      nabídky různých vývojových variací heterosexuální chování, populace (bez antikoncepce)          
      sílí. Oslabení nebo úplné odstranění tohoto tlaku společnosti může podle našeho          
      názoru vést k větší nestabilitě vývoje směrem k dospělé heterosexualitě, k větší          
      pestrosti sexuálního vývoje bez ohledu na reprodukční funkci. Není jisté, že si zastánci          
      radikální dekonstrukce kulturních vzorců jsou takových důsledků pro vývoj evropské          
      kultury vědomi. Oslabení konzervativních norem pochopitelně vede k větší svobodě          
      jednotlivce, ke svobodnějšímu utváření sexuální identity. To se pak může jevit jako          
      „přirozený stav“, ve kterém už není bisexualita a plodnost diktátem ani normou,          
      a plodnost populace nemusí být zdaleka zaručena. Nestavíme se proti takovému vývoji,          
      ale nabízíme širší pohled na tuto problematiku k jejímu lepšímu pochopení. Nabízíme          
      také workshop ve kterém bude více času na prezentaci jednotlivých kazuistik, které          
      ilustrují naše úvahy.          
                 
    Kateřina Klapilová          
      Kamasutra v praxi          
      sdělení, 15 minut          
      Vyobrazení a popis rozličných sexuálních aktivit a pozic během sexuálního aktu je          
      námětem mnoha populárních knih. Některé studie popisují vztah sexuálních pozic          
      s behaviorálními projevy orgasmu u primátů. Předpoklad, že odlišné sexuální polohy          
      mohou mít vliv na ženský orgastický potenciál však byl zkoumán ve velmi málo studiích.          
      Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jaké sexuální pozice jsou mezi Čechy oblíbené, jak          
      se liší příjemnost těchto pozic mezi muži a ženami a během kterých ženy nejčastěji          
      dosahují orgasmu.            
                 
    Aleš Svoboda          
      Antropologie sexuální aberace na příkladu sexuálně deviantních dívek a žen          
      sdělení, 45 minut          
      Příspěvek se zabývá historicko-kulturním aspektem sexuálně deviantních dívek a žen.          
      Je součástí vznikající doktorské práce Sexuell übergriffige Mädchen na universitě          
      v Kasselu. Pojem deviace je zde chápán dle svého původního etymologického významu:          
      z lat. deviare – z cesty vybočující. Pohled do minulosti stručným přehledem Blochovy          
      antropologie psychopatie sexualis může navodit dojem, že lidé měli již před pár tisíci          
      lety jasno v tom, co je v oblasti sexuality normální, resp. společensky akceptované,          
      vyžadované a co zakázané. Historicko-kulturní souvislost i a nejednotná povaha          
      lidská patrně ale zapříčinili, že ucelený pohled na sexuální aberace, resp. na sexuální          
      normalitu, dnes nalezneme s nadsázkou snad jen v učebnicích sexuologie. A i tyto          
      jedny z posledních pilířů si dovolí zlí jazykové kritizovat. Propagací sexuálního          
      sebeurčení, v mnoha kulturách stále neblaze proslulým, nám v podstatě vzniklo          
      několik miliard představ o sexuální normalitě, resp. normalita individuální silně nabývá          
      na významu a tenduje tak ke své legitimizaci. Ve druhé části příspěvku se tedy          
      podíváme na sexuální aberace z pohledu současných sociologů sexuality a posledním          
      bodem budou pak sexuálně deviantní a delikventní dívky od 6 let a reproverzní ženy,          
      nikoli ženy perverzní!          
                   
      21:45 Končí oficiální program prvního dne, moudří se jdou vyspat na další dny,          
        nedočkaví chtivě otvírají u přihlašování se získané láhve a zkušení obdobně          
        trénují na zítřejší večer. Posledním dvěma skupinám je k dispozici Klub          
        Malé scény, neb zodpovědní organizační výborníci zamykají prostory          
        konference. Dobrý večer, dobrou noc…          
                   
    Den druhý, orgasmický - čtvrtek 8. června 2016          
                   
      08:30 Dobrý den. Přihlašují se největší opozdilci, probouzí se největší ospalci,          
        den zvolna začíná…          
                   
      09:00 Čtvrtá část - Optikou partnerských vztahů          
                   
    Jaroslav Prouza          
      Deset odstínů právnické barevnosti o sexualitě, partnerství a rodičovství          
      sdělení, 25 minut          
      Studenti Právnické fakulty UK sledují dění kolem sexuality velmi pozorně prostřednictvím          
      zajímavých témat, ve kterých kombinují obory práva s dalšími vědami. Rostou noví          
      odborníci, kteří už celý život mohli otevřeně debatovat o sexualitě. Na základě deseti          
      studií budeme sledovat jejich život partnerský i mimopartnerský. Problematiku sexu          
      za úplatu. Touhu po rodičovství a s tím spojené problémy, které matky a otcové studentů          
      asi ani netušili. Studenti mohou získávat zkušenosti i v jiných zemích a i tam obohatit          
      své práce o řadu srovnání v přístupech zahraničních právních norem. Ostatně už v prvním          
      ročníku si vytvoří přehled o tom, že díky bohatostí života v antickém Římě už tady vše          
      více či méně bylo v právních normách popsáno.          
                   
    Eva Jozífková          
      Sociální hierarchie a hierarchický rozdíl mezi partnery          
      sdělení, 30 minut          
      Předpokládané hierarchické postavení jedince v societě hraje roli při výběru partnera.          
      Při namlouvacím chování se uplatňují signály dominance a submisivity. Mírný hierarchický          
      rozdíl mezi partnery v páru podle výsledů výzkumu souvisí s vyšším reprodukčním          
      úspěchem. Páry v evropské městské populaci dosahovaly vyššího reprodukčního          
      úspěchu bez ohledu na to, zda se podřizoval muž ženě, nebo žena muži. Další          
      fenoménem je sexuální vzrušení hierarchickým rozdílem. Toto chování je pravděpodobně          
      zesíleným projevem původní reprodukční strategie člověka rozumného. Pravděpodobně          
      souvisí s velmi starými mechanismy, které mohou ovlivnit chování člověka na více          
      rovinách. Posledním jevem je partnerské násilí, kdy dochází k neúměrnému snižování          
      hierarchického postavení jednoho z partnerů.          
                   
    Radoval Haluza          
      Zajímavé kazuistiky ve znaleckém testování otcovství          
      sdělení, 20 minut          
      95% případů je zcela standardních, 4% vyžadují určitou zkušenost při vyhodnocení          
      a asi v 1% si člověk řekne "Jak je tohle možné?" O těchto případech bude příspěvek.          
      A možná ještě o tom, co může nastat asi u 0,01% případů (možná už nastalo,          
      ale každopádně nebylo rozeznáno).           
                   
    Iva Rolederová          
      Sebepřijetí a jeho role v partnerských vztazích          
      sdělení, 15 minut          
      Co mají společného Rogers, Ellis, Ainsworth a Bartholomew aneb prezentace          
      teoretických východisek a praktických výsledků diplomové práce o roli sebepřijetí          
      v partnerských vztazích.          
                   
      10:30 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…          
                   
      11:00 Pátá část - Z lékařských chorobopisů          
                   
    Antonín Doležal          
      Normalita v sexuologii          
      sdělení, 30 minut          
      Sexualita je hodnocena v rámci darwinismu, vedle normy hodnocené podle výskytu,          
      podle zkušeností z výzkumů antropologie mateřství, stanovujeme normu reprodukčního          
      zdraví, která dovoluje srovnání se soubory zatíženými. Práce si všímá změn, které          
      nastaly v pojetí sexu za dobu mé praxe od poloviny 20. století. Podáváme          
      biologickou charakteristiku základny ve vztahu k nadstavbě.          
                 
    Ladislav Hess, Radim Uzel          
      Date rape drugs          
      sdělení, 40 minut          
      Na motivaci lidského chování se podílí celá řada vnějších a vnitřních faktorů.          
      Z vnitřních faktorů jsou to především hormony a neurotransmitery, z vnějších          
      pak hlavně sociální vlivy s prostředí. Po intravenózní aplikaci některých anestetik          
      se setkáváme s výskytem tzv. amorózního chování, kdy zejména u žen dochází          
      k inhibici podkoří a v důsledku toho se může objevovat chování se sexuálním          
      obsahem. Již od pradávna jsou používána různá anestetika k překonání sexuálních          
      zábran. Date rape drugs je pojmenování pro farmaka, která mají usnadnit sexuální          
      násilí. Patří mezi ně benzodiazepiny. gama-hydroxybutyrát, ketamin a v Latinské          
      Americe také skopolamin. V posledních letech sem vstupuje také neuropeptid          
      oxytocin, který kromě účinků na mléčnou žlázu a na dělohu má centrální účinky          
      projevující se anxiolýzou, zvýšením empatie a redukcí sexuálního studu. Tyto účinky          
      mohou být pak také u některých žen zneužity.          
                 
    Jaroslav Zvěřina          
      O sexuální přirozenosti          
      sdělení, 20 minut          
      Je sexuální orientace vrozená, nebo ji rozhodujícím způsobem ovlivňuje okolí          
      a výchova? Odborníci v tom mají jasno. Sexualita není naučená ani ji z podstatné          
      části nevytváří okolní prostředí. To si ale nemyslí spousta radikálních feministek          
      nebo organizací na ochranu sexuálních menšin. V posledních letech jsme dnes          
      a denně vystavováni různým radikálním myšlenkám a návrhů z okruhů radikálních          
      feministek, LGBTI a jiných, většinou lidskými právy se zaštiťujících organizací.          
      Jsme svědky permanentního zpochybňování rozdílů mezi muži a ženami,          
      bagatelizování některých sexuálních deliktů a naopak přehnané nenávisti k jiným.          
      Tento proces začal zřejmě odmedicinalizováním a odkriminalizováním homosexuality.          
      Na tento nesrovnatelný proces se odvolávají propagandisté různých rádoby          
      „neškodných“ sexuálních minorit. Agenda „trans-„ lobbistů pak v poslední době          
      jednak zlehčuje biologické rozdíly mezi pohlavími, jednak označuje medicínské          
      přístupy ke změně pohlaví za delikventní činy. Sexuologie se tak dostává          
      do zajímavé kontroverzní situace. Referát se snaží hledat roli vědecké sexuologie          
      v této aktuální legislativní a lidskoprávní agendě.          
                   
      12:30 Nastává osobní výměna zkušeností, někdo se jde projít,          
        jiný poobědvat a tak…          
                   
      14:00 A Šestá část A - Aktuální trendy          
                   
    Julie Gaia Poupětová          
      Je čas založit v Čechách pozitivní sexuologii          
      sdělení, 20 minut          
      Proč dospělé klienty učit sex, tedy vzdělávat je v oblasti sexuálních dovedností, ale          
      i oblastech funkční anatomie, párové sexuální komunikace a teorií sexuálního chování?          
      Nejenže je „nedostatek sexuálních vědomostí“ tou vůbec největší brzdou pro jakýkoliv          
      pokrok při řešení klientova problému, ale ještě důležitější je, že systém praktické          
      sexuální edukace ve skupině přináší výrazný terapeutický efekt, a to jak u klientů          
      s poruchami či dysfunkcemi, tak i u nediagnostikované části populace, jejichž          
      pociťované obtíže v partnerském životě lékaři nemohou a nedokáží z objektivních důvodů          
      řešit. Současná sexuologická praxe zejména v případě neorganických poruch stojí          
      v obdobné slepé uličce jako současná klasická psychologie. Aby z utrápených nedělala          
      jen méně utrápené a mohla, zejména v dlouhodobých vztazích, zajistit uspokojivý          
      a šťastný sexuální život klientů (pacientů), je třeba dostupné terapeutické nástroje          
      rozšířit o odborný systém rozvoje kompetencí, který stojí na klíčových předpokladech          
      (1) opustění pudového přístupu k sexualitě, (2) vědomé práci s afektem studu v léčebné          
      a terapeutické praxi a (3) praktické akceptaci, že existuje veliká část sexuálního chování,          
      kterou se klienti můžou naučit, přeučit a zejména doučit. Implementace takovýchto          
      nových dovedností a kompetencí do osobního i partnerského života pak přináší          
      prokazatelně mnohem vyšší efekt uspokojivé sexuality, než pouhé pokusy o odstranění          
      (často pouze domnělých) poruch a dysfunkcí. Tím nejsilnějším inspirativním zdrojem          
      pro takovou revoluční změnu je nový obor pozitivní psychologie a zejména pak práce          
      jednoho ze zakladatelů tohoto oboru v USA, Martina Seligmana. Logickým vyústěním          
      potřeby takové změny je návrh rozšířit skupinu sexuologicko-terapeutických nástrojů          
      a založit v Čechách obor pozitivní sexuologie. Současně s tímto krokem uvést do praxe          
      čtyřstupňový tréninkový program pro vzdělávání sexuálních terapeutů a lékařských          
      odborníků, který umožní zavedení systému praktické sexuální edukace klientů          
      založeného na rozvoji kompetencí a jeho následnou implementaci do široké          
      terapeutické praxe. S ohledem na solidní vědecká data, která podporují zásadní          
      význam rozvoje nových kompetencí pro uspokojivý sexuální život je logický a legitimní          
      apel na potřebu začlenit obor pozitivní sexuologie mezi běžně dostupné terapeutické          
      přístupy akceptované českou odbornou veřejností a přehodnotit postoje české          
      sexuologie k nemedikamentózním edukačním terapeutickým zásahům a k jejich          
      vysoce preventivnímu efektu.          
                 
    Zdeňka Řezníčková          
      Partnerský sadomasochismus vs. partnerské vztahy          
      sdělení, 20 minut          
      Jak fungují vztahy lidí, jejichž součástí života je tzv. partnerský sadomasochismus?          
      Lze opravdu prožít vztah jako v populárních sadomasochistických románech či filmech?          
      Partnerský sadomasochismus je nejčastější formou sadomasochistických aktivit a          
      zároveň jedinou sexuální variací, která umožňuje vzájemnou komplementaritu partnerů.          
      Sadomasochistické aktivity se v tomto případě odehrávají za vzájemného souhlasu          
      a mohou tvořit základ partnerského vztahu. Tento příspěvek se zaměří na vymezení          
      sadomasochistického vztahu, jeho specifika a přiblíží problematiku poradenství          
      v této oblasti.          
                 
    Markéta Zika Koppová          
      Nové způsoby vzdělávání v oblasti sexuality na ZŠ a SŠ          
      sdělení, 30 minut          
      Tento příspěvek představuje ucelený vzdělávací projekt s názvem Zdravé dospívání,          
      který je realizovaný pod záštitou organizace Hnutí za aktivní mateřství. Projekt zahrnuje          
      čtyři interaktivní semináře vhodné pro základní i střední školy. Tématem jednotlivých          
      seminářů jsou: Změny v dospívání, Menstruace, Intimita v dospívání, Pochopení mužské          
      a ženské polarity, Antikoncepce jako prevence rizik nechtěného početí, Podpora          
      zdravého přístupu k partnerství, Těhotenství a Porod. Semináře jsou vedeny zábavnou          
      a prožitkovou formou tak, aby byly pro žáky zajímavé a odpovídaly jejich současným          
      potřebám. Naším cílem je lepší informovanost, podpora zodpovědného přístupu,          
      vytvoření vlastního názoru s důrazem na respekt k vlastním pocitům a vnímání vlastní          
      sebehodnoty tak, aby bylo období dospívání vnímáno jako pozitivní součást života.          
                 
    Hana Malinová, Jiří Vopravil          
      Kdo se živí sexem?          
      Sdělení, 15 minut          
      Interpretace časových řad. Sledování vývoje epidemiologických a sociálně-demografických          
      charakteristik sexuálních pracovnic, klientek Rozkoše bez rizika.            
                   
      14:00 B Šestá část B - Sexuologické praktikum I.          
                   
    Pavel Rataj          
      Co bys chtěl/a po těch letech          
      workshop, 90 minut          
      Pojďme se tedy podívat na to, co se děje po letech v našich partnerstvích! Pojďme se          
      podívat na to, kam se ztrácí naše blízkost, touhy, sny, vášně, důvěrné rozhovory, zájem,          
      experimenty, dobrodružství, momenty niterného spojení… Pojďme se podívat, co je za          
      výroky: Stále mi jen něco vyčítá. Ať udělám cokoli, stejně je to špatně. Strašně moc          
      pracuje. Stále vidí jen děti. Nemáme čas. Stále není doma. Raději to už nezkouším.          
      Stále mě odmítá. Nemá o mě zájem. Potřebuji více svobody, tady se nenechá dýchat!          
      Pojďme se podívat na to, jak se naše vztahy plní zklamáním, smutkem, nudou, zákazy,          
      odcizením, neporozuměním, výčitkami, zraněním, nezájmem či ztrátou intimity.          
      Pojďme se spolu zamyslet nad tím, proč to tak je, proč tomu tak musí být, nebo co          
      odlišuje páry, které to tak nemají.          
                   
      15:30 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…          
                   
      16:00 A Sedmá část A - (Ne)zdravé sexuální chování          
                   
    Jaroslav Flégr          
      Sexuální chování a preference naší populace zjišťované pomocí          
      anonymní internetové studie          
      sdělení, 30 minut          
      Jednou z metod studia sexuálních preferencí a sexuálního chování populace je anonymní          
      internetový dotazník. Hlavní výhoda metody  spočívá v možnosti získat v krátkém          
      čase odpovědi od tisíců až desetitisíců respondentů. Při vyplňování internetového          
      dotazníku mají  respondenti větší počet větší pocit v soukromí a anonymity,  takže          
      jsou ochotni sdělovat i takové informace,  které by jinak nebyli ochotni poskytnout.          
      V minulých dvou letech jsme pomocí rozsáhlého internetového dotazníku zahrnujícího          
      přes 700 otázek sebrali data od zhruba 50 tisíc českých a slovenských respondentů.          
      Získané výsledky se v mnohém shodují s  výsledky získanými pomocí jiných technik,            
      v něčem se však liší. Například ukazují,  že zastoupení osob s neheterosexuální            
      sexuální orientací je výrazně vyšší, než se obvykle uvádí. U mužů a žen činí shodně          
      zhruba asi 10%,  přičemž u žen vykazuje zhruba polovina z tohoto počtu bisexuální          
      orientaci, zatímco u mužů je výskyt bisexuálů výrazně nižší.  Překvapivým zjištěním          
      nové studie je relativně vysoký počet osob (asi 4%) uvádějících, že jsou, nebo že mohou          
      být, transsexuální. Zhruba polovina žen s podezřením na transsexualitu přitom uvádí,          
      že je bisexuální orientace,  naproti tomu téměř všichni muži s tímto podezřením uvádějí,          
      že jsou heterosexuální.  Sběr dat nadále pokračuje, přičemž hlavní část dat, která          
      se týká parafilií zatím nebyla z větší části vyhodnocena.          
                   
    Jan Kožnar          
      Parafilie, sexuální zdraví a zdravé sexuální chování          
      sdělení, 30 minut          
      Příspěvek je inspirován stále častěji ve světě používaným termínem “sexuální zdraví”          
      a s tím souvisejícím spojením “sexuální práva člověka” (viz Světová asociace          
      sexuálního zdraví WAS a její kongres v Praze v tomto roce). Vychází z 30leté          
      praxe sexuologického psychoterapeutického pracoviště v Psychiatrické nemocnici          
      Bohnice, které provádí soudem nařízené ochranné léčení mužů, kteří spáchali          
      závažné sexuální trestné činy, byli usvědčeni, potrestáni a protože jejich          
      ovládací schopnosti byly znalecky posouzeny jako snížené, byli po odpykání          
      trestu odesláni do terapeutické péče. Jejich diagnózou je parafilie, tedy sexuální          
      deviace, kterou chápeme jako poruchu sexuálního motivačního systému. Průměrná          
      doba jejich léčení na našem oddělení je kolem 2 let, a za dobu jeho trvání jím prošlo          
      okolo 400 pacientů. Náš léčebný systém je založen na třech pilířích: biologická          
      léčba, komunitní režimová socioterapie, a skupinová psychoterapie. Pacientům          
      je farmakologicky tlumena produkce testosteronu, v komunitním režimu jsou          
      behaviorálně vedeni k přijetí a respektování sociálních norem a pravidel          
      a současně trénováni v překonávání frustrace, plynoucí z nemožnosti naplňovat          
      jejich sexuální přirozenost. Ve skupinové terapii pracujeme na vytvoření jejich          
      náhledu, tedy na kvalitní sebereflexi, zahrnující pochopení jejich narušeného          
      sexuálního motivačního systému a na vytvoření pevné hranice mezi jejich          
      vnitřním psychickým světem (včetně parafilní sexuální orientace a sexuálních          
      fantazií) a sexuálním chováním, jež v případě úspěšnosti našeho léčení není          
      recidivujícím. Úspěšnost našeho léčebného systému je vysoká: sexuální recidivitu          
      propuštěných pacientů máme nižší nežli 20% za celých 30 let. Naše léčení lze          
      v jistém slova smyslu označit i jako kvalitní sexuální edukaci, které se nedostává          
      běžné “zdravé” populaci mužů v naší zemi. (Viz příklady nezdravých postojů k sexu          
      a sexualitě.) Mnohým zdravým mužům by naše léčení prospělo jako kompenzace          
      chybějící sexuální edukace. Naši “vyléčení”, úspěšní pacienti byli diagnostikováni          
      jako parafilní a jejich sexuální motivační systém je narušený. Dle respektovaných          
      sexuologických teorií nebudou nikdy moci být označeni jako sexuálně zdraví. Oni          
      se však po léčbě chovají zdravě a nerecidivují. Bylo by tedy pro ně vhodnější mluvit          
      o zdravém sexuálním chování místo o atraktivněji znějícím sexuálním zdraví. A          
      nebylo by to tak zdravější i pro nediagnostikovanou část populace?          
                   
    Jitka Lindová          
      Chování mužů a žen a kvalitní partnerský vztah:          
      Od svádění po prosazení vlastních zájmů          
      sdělení, 15 minut          
      Neverbální chování hraje důležitou roli od počátku navazování partnerského vztahu          
      až po dlouhodobé partnerské soužití. V průběhu hledání partnera je studován          
      neverbální projev typický pro muže a ženy, jehož pravděpodobná funkce je upozornit          
      potenciální partnery na atraktivní fyzické znaky nebo žádoucí vlastnosti jedince. Během          
      navazování konkrétního vztahu byly popsány signály (především žen), které fungují          
      jako pobídky (např. flirt) či naopak brzdy (odmítavé signály) v postupném rozvíjení          
      vztahu, a na které muži značně variabilně reagují. V dlouhodobém vztahu naše výzkumy ukázaly na přetrvávající roli flirtu, pomocí něhož jedinci vyzdvihují svou atraktivitu vůči          
      potenciálním sokům. Jinou strategií udržení vztahu je ale také zvýšená péče o partnera          
      či úzkostné monitorování partnerova chování. Naše výzkumy také popisují dominanční          
      a manipulativní chování, jímž partneři prosazují svou vůli ve vztahu.          
                 
    Dita Pichlerová          
      Bariatrický výkon u transsexuálních partnerek s lesbickou orientací, kazuistika          
      sdělení, 15 minut          
      Podle současného stavu vědeckého poznání se předpokládá, že pohlavní identita          
      se zakládá již během nitroděložního vývoje a je nezávislá na pozdějších hormonálních          
      a společenských vlivech. Pohlavní identita je vrozeným znakem a má výraznou          
      biologickou složku. Je rovněž zřejmé, že se na jejím vzniku výrazně podílí hladina          
      androgenů. V praxi se tento stav projevuje tak, že se transsexuální člověk cítí být          
       opačným pohlavím, než je jeho vrozené. Mluvíme o transženě (MtF = male to          
      female), které bylo při narození přiřazeno mužské pohlaví, ačkoli se cítí být ženou,          
      a naopak transmuži (FtM = female to male), kterému  bylo přiřazeno pohlaví ženské.          
      Tento stav nesouladu se označuje jako „pohlavní rozlada“ a může být pro postiženého          
      člověka zdrojem značného nepohodlí až utrpení. V neřešených případech obvykle          
      vede k závažným psychickým problémům a často až k pokusu o sebepoškození.          
      Zmiňovaným řešením obvykle bývá změna pohlaví, běžně označovaná jako          
      „přeměna“. Kazuistika uvádí v České republice ojedinělý případ, kdy se dvě životní          
      partnerky, dříve muži (MtF), rozhodly společně podstoupit bariatrickou operaci.          
      Obě prošly indikačním kolečkem a vybrána byla plikace, kterou podstoupily          
      v březnu 2016. Kazuistika jednak přináší zajímavé pohledy na problematiku          
      tělesného složení u transsexuálů, otázky psychologické péče a v neposlední řadě          
      velmi rozdílnou úspěšnost léčby obezity jedinců se stejnou anamnézou, žijící          
      v identickém sociálním prostředí.          
                 
      16:00 B Sedmá část B - Sexuologické praktikum II.          
                   
      Ludmila Trapková & Vladislav Chvála          
      Jak rozumíme sexualitě v bio-psycho-sociální perspektivě?          
      workshop, 90 minut          
      Na lidskou sexualitu je možné se dívat prizmatem Engelova bio-psycho-sociálního modelu          
      zdraví a nemoci. Jak mu však rozumíme dnes, čtyřicet let po jeho publikování? Co přinesl          
      další vývoj teorie systémů? Po třiceti letech práce s rodinami se domníváme, že je          
      nezbytné respektovat výsledky biologických, psychologických i sociologických výzkumů,          
      máme-li porozumět vývoji sexuálního chování. Poukazujeme na obtíže spojené          
      s širokým bio-psycho-sociálním pojetím, které nutně překračuje hranice oborů, které          
      se liší vzděláním, výzkumnou metodologií, mnohdy i rozdílným paradigmatem. Jako          
      se biologické teorie sexuality málo věnují vlivu sociálních systémů, tak se na druhé          
      straně sociologové málo věnují jejím biologickým aspektům. Tak vzniká dojem, že jde          
      o spor, zda sexuální vývoj, sexuální identita a orientace jsou výhradně biologicky          
       podmíněné, nebo jsou dány sociální a kulturní normou. Bio-psycho-sociální teorie          
      umožňuje prolnutí těchto pohledů. Sexualita jedince se vyvíjí v rodině (nebo její náhradě)          
      a rodinný systém má tak na vývoj jednotlivce významný vliv. Není sporu o tom, že          
      biologicky podmíněná sexualita je různě silně omezovaná a moderovaná sociálními          
      normami a tlaky tak, aby byla zajištěná dostatečná reprodukce populace (máme-li          
      vůbec v dlouhodobé perspektivě sledovat něco jako vývoj kultury). Kulturní tlak na          
      sexuální vývoj jedince je pro každou kulturu specifický a zajišťuje její stabilní vývoj          
      v soutěži s jinými kulturami. Tam, kde tyto kulturní vzorce preferují z pestré spontánní          
      nabídky různých vývojových variací heterosexuální chování, populace (bez antikoncepce)          
      sílí. Oslabení nebo úplné odstranění tohoto tlaku společnosti může podle našeho          
      názoru vést k větší nestabilitě vývoje směrem k dospělé heterosexualitě, k větší          
      pestrosti sexuálního vývoje bez ohledu na reprodukční funkci. Není jisté, že si zastánci          
       radikální dekonstrukce kulturních vzorců jsou takových důsledků pro vývoj evropské          
      kultury vědomi. Oslabení konzervativních norem pochopitelně vede k větší svobodě          
      jednotlivce, ke svobodnějšímu utváření sexuální identity. To se pak může jevit jako          
      „přirozený stav“, ve kterém už není bisexualita a plodnost diktátem ani normou,          
      a plodnost populace nemusí být zdaleka zaručena. Nestavíme se proti takovému vývoji,          
      ale nabízíme širší pohled na tuto problematiku k jejímu lepšímu pochopení. Nabízíme          
      také workshop ve kterém bude více času na prezentaci jednotlivých kazuistik, které          
      ilustrují naše úvahy.          
                   
      17:30 Rychle se přiblížil večer a s ním gala program, rychle se převléci,          
        přemalovati, předkrmiti, předpíti, předpohybovati a i jiné úkony stihnouti…          
                   
      19:30 Osmá část - Humor, víno, zpěv a tanec v sexualitě - Společenský večer          
                   
    účinkuje celé publikum, moderuje Jaroslav Prouza          
      Volba ombudsmana v oblasti sexu          
      aneb s humorem nad vážným posláním          
      Moderovaný a měnící se duel pozvolna přecházející do galavečera          
      plného cimbálovky, vína a tance          
      Veřejný ochránce sexuálních práv, řešitel sexuálních problémů? Jediného kandidáta na          
      tuto funkci, Radima Uzla, bude s podporou diváků provázet Jaroslav Prouza, a to až do          
      úplného vyvrcholení v podobě zvolení. A nebo také k hořkému konci, pokud ctěné          
      publikum postaví Radimovi soupeře v podobě silnějšího kandidáta či kandidátky.           
      Ombudsman nemusí stmelovat, ale poradit a pomoci musí umět a i v těžkých situacích          
      s humorem se pevně chopit návrhu řešení.          
                   
      22:30 Vínko je téměř vypito, hlasivky vyzpívány, bránice vysmáta, klouby          
        vytančeny, závity vytočeny, ebrietky vyšperkovány, den druhý se blíží          
        ke svému orgasmu…          
                   
      23:00 Končí oficiální program druhého dne, moudří se jdou vyspat na další den,          
        nedočkaví lačně diskutují odborná témata už teď a zkušení trénují          
        na víkend. Posledním dvěma skupinám je k dispozici Klub Malé scény,          
        neb zodpovědní organizační výborníci zamykají prostory konference.          
        Dobrý večer, dobrou noc…          
                   
    Den třetí, ústupový - pátek 9. června 2017          
                   
      09:00 Dobrý den. Žádné formality a zdržovačky, jdeme rovnou na to…          
                   
      09:30 Devátá část - Sexuologické praktikum III.          
                   
    Julie Gaia Poupětová          
      Erotická komunikace          
      workshop, 90 minut          
      Kdo umí mluvit o sexu? A kdo z nás v tom byl náležitě v období dospívání proškolen?          
      Absolvovali jste ve škole předmět "Erotická komunikace?" Psali jste slohovou práci          
      na téma "moje pubertální sexuální fantazie"? Nebo jste dokonce zkoušeli erotické a          
      sexy dialogy v rámci předmětu rodinná výchova? Asi nemusím hádat. Přijďte si          
      hravou formou vyzkoušet ochutnávku výuky "erotické komunikace" na našem          
      workshopu. P. S. Ano, bude to trošku trapné, ale určitě to zvládnete :-)          
                   
                   
      11:00 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…          
                   
      11:30 Desátá část - Sexuologické praktikum IV.          
                   
    Klára Bártová & Zuzana Štěrbová          
      Problematika definice partnerských vztahů v psychologickém výzkumu          
      workshop, 90 minut          
      Lidé mohou navazovat širokou škálu partnerských vztahů, od one night stand až          
      po manželství. Současné kvantitativní výzkumy přesto vztahy dichotomně dělí          
      na krátkodobé a dlouhodobé, přičemž není ani v jednom případě pevně stanovená          
      definice daného vztahu. Plánovaný workshop bude zaměřen na problematiku          
      výzkumu partnerských vztahů. S jakými problémy se výzkumník potýká? Jak se jim          
      vyhnout? Dají se partnerské vztahy takto kategorizovat? Dá se v kvantitativním          
      výzkumu zhodnotit kvalita daného vztahu? Workshop se bude rovněž sestávat          
      z přednášky o různých typech vztahů, jejich definicích a následné diskuse.          
                 
      13:00 Vážení pozůstalí hodnotí konferenci, ve vzduchu je cítit blížící se konec          
        i začínající víkend, smutek se kloubí s nadšením, končí konferenční          
        prožívání, nastává čas vzpomínek… Vlhké pohledy, tichá gesta i          
        nadšená objetí, komunita ztrácí tvar a lidé se rozplývají do svých          
        soukromých životů, až na skupinky hodně sdružených, jenž ještě chvíli           
        setrvají spolu. Tak za dva roky!          
                   
    Výstavy a postery          
                   
      Zuzana Truhlářová, Miroslav Mitlöhner          
      Sociální práce při sanaci lidských vztahů u osob ve výkonu trestu          
      poster          
      Výkonem trestu odnětí svobody dochází k narušení přirozených rodinných, společenských          
      a lidských vztahů. Pro jejich udržení nebo obnovení je významná práce sociálních          
      pracovníků, kteří tvoří součást odborného týmu. Prováděné výzkumy mezi odsouzenými          
      přinášejí poznatky o jejich nezastupitelnosti a důvěře, kterou mezi odsouzenými požívají          
      a přispívají tak k sanaci lidských vztahů mezi blízkými osobami ve výkonu trestu a          
      na svobodě.          
                 
      Barbora Kepičová          
      Nahatý atelier          
      výstava          
      Po čtyřech letech se vracím na místo činu. A nepřijedu sama, ale se spoustou žen. Ty jsou          
      pro mě inspirací k nekonečným pokusům. Budete tak moci kouknout na linoryty,          
      olejomalby a kresby. Některé z žen budou prodejné, takže máte šanci ukořistění…          
                 
               
                 
            GDPR  
                               
                               
                 
                               
             
           
           
                 
 

-|- design = bioport.cz -|-