Organizace konference  |  Program konference  |  Účastnický poplatek  |  Ubytování  |  Další informace

 
     
         
                         
   

Homepage | Archiv | Konference 2007     Přihlášky »  
               
   

Texty příspěvků zveřejňujeme v originálním provedení bez jakýchkoliv redakčních      

přihláškový formulář  
      a jazykových úprav.          
                 
      Příspěvky vyjadřují osobní odborné stanovisko autorů, event. institutcí, které zastupují          
      a vědecká rada konference se jejich zveřejněním žádným způsobem nevyjadřuje     Organizace konference »  
      k jejich odbornému obsahu.          
           

conference@systemic.cz  
                 
    Konference 2007     Program konference »  
                 
   

-   

Bianchi, G., Popper, M.: Dopytová stránka prostitúcie na Slovensku a v kontexte     programme@systemic.cz  
   

  

stredoeurópskeho regiónu + tabulky k výskumu          
   

-   

Bianchi, G., Popper, M., Lukšík, M.: Dopyt po prostitúcii          
   

-   

Haluza, R.: Lesk a bída komerčního testování otcovství          
    -    Havĺíček, J.: Čich a přitažlivost    

Organizátoři konference »

 
    -    Chochola, M.: Pouhé obrazy mohou člověka dovést k blaženosti, nebo naopak ke dnu utrpení -          
       pro a proti pornografii v českých luzích a hájích    

Extima CZ  
    -    Klapilová, K., Husárová, B.: Metody zkoumání partnerského soužití v Evoluční psychologii +     www.extima.eu    
      povídka + test          
    -    Marková, D., Haburajová-Ilavská, L.: Niektoré súčasné prístupy k výskumu sexuality    

Sexuologická společnost  
    -    Mitlöhner, M.: Znásilnění - teoretické úvahy a neobvyklá kazuistika     www.sex..spol..cz  
    -    Prouzová, Z.: Sport jako rodinná terapie          
    -    Urbánek, V.: Sexismus kontra galantnost - vesele i vážně     SPRSV  
    -    Uzel, R.: Akustické fenomény soulože     www.planovanirodiny.cz  
    -    Valentová, J.: Atraktivita lidské tváře          
                 
                 
           

Sborníky příspěvků »

 
                 
           

konference 1983-2019  
                 
                 
                 
               
                 
                 
     

Prosíme autory, kteří nedodali svůj příspěvek, aby tak učinili

         
      přes emailovou adresu programme@systemic.cz          
                 
                 
                 
                             
                 
           

 
   

nahoru      
             
         
 

-|- design = bioport.cz -|-