Organizace konference  |  Program konference  |  Účastnický poplatek  |  Ubytování  |  Další informace

 
     
         
                         
   

Homepage | Archiv | Konference 2011     Přihlášky »  
               
   

Texty příspěvků zveřejňujeme v originálním provedení bez jakýchkoliv redakčních      

přihláškový formulář  
      a jazykových úprav.          
                 
    Příspěvky vyjadřují osobní odborné stanovisko autorů, event. institutcí, které          
      zastupují a vědecká rada konference se jejich zveřejněním žádným způsobem      Organizace konference »  
      nevyjadřuje k jejich odbornému obsahu.          
           

info@systemic.cz  
    Podrobný program konference - elektronický sborník příspěvků          
                 
                   
    Den první, předehrový - 18.5.2011    

Organizátoři konference »

 
                   
      15:00 Dobrý den. Čas “Č” nastal, přihlašují se první účastníci, vlhnou rohovky,     Extima CZ  
        třepetají se ruce, linou se nadšené výkřiky …     www.extima.eu    
                   
      16:00 Pohledem praktické ženy     Sexuologická společnost  
            www.sex..spol..cz  
    Jedeme na rekreaci. Prokreovat.          
      Adéla Kubičková, Hana Konečná          
             
               
               
               
         

Sborníky příspěvků »

 
               
          konference 1983-2019  
               
      Vyměním svobodu. Zn: Za 21 pilulek          
      sdělení, 15 minut          
      Rozhodování o koncepci a antikoncepci je nedílnou součástí partnerské komunikace,    

Ke stažení »

 
      sexuální prožitek už se dávno oddělil od reprodukčního snažení. Jak tomu poslední          
      dobou mnohé naznačuje, plánování rodičovství je spíše doménou žen. Z mužů,     

pozvánka 2011  
      kteří přebírají odpovědnost hlavně na sebe, se stávají skoro muzejní kousky. A co ti          
      ostatní? Svá měřítka pro kontrolu reprodukce nám v rozhovorech svěřilo    

program konference 2011  
      200 dospělých mužů. Možnosti pro ženu jsou různé, mužovo pohodlí jen jedno.          
      » kompletní příspěvek ke stažení    

informační bulletin 2011  
                 
                 
    Koreluje cena salátových okurek s mírou emancipace žen?     Partneři »  
      Lenka Tichotová, Petr Weiss          
          Extima CZ  
               
          Sexuologická společnost  
               
          SPRSV  
               
          Soukromá psychoterapeutická  
            poradna  
      Masturbace českých žen - tradice a moderna          
      sdělení, 30 minut     Institut  
      Přístup k tématu masturbace je v naší kultuře silně ovlivněn několikasetletou tradicí,       systemického koučování  
      která masturbaci přísně zapovídala a považovala ji za zdroj různých nemocí. Moderní          
      doba pak přináší do oblasti sexuality rozvolnění některých pravidel a mizení mnoha     Institut  
      tabu. Někteří lékaři navíc považují masturbaci za techniku, pomocí níž je možné některé       systemických studií  
      lidi vyléčit. Nicméně představa o škodlivosti či nevhodnosti těchto aktivit v myslích          
      současných žen v jisté míře stále přetrvává. V příspěvku budou využita data z výzkumu,     Nové myšlení v podnikání  
      prováděného za pomoci elektronického dotazníku na výzkumném vzorku 1339 žen.       a managementu  
      » kompletní příspěvek ke stažení          
              Česká systemická společnost  
                   
    Kde se vzaly polykací a dávicí reflexy?     ACCoach  
      Kateřina Klapilová          
               
      Spokojené manželství za hrst pilulek aneb Hormonální antikoncepce, partnerský výběr a stabilita partnerských dvojic          
      sdělení, 30 minut          
      V posledních dvou desetiletích se objevila řada odborných studií poukazujících na vliv užívání orální hormonální antikoncepce (HA) na ženino proceptivní chování a partnerský výběr. Nejznámějším z těchto efektů je ovlivnění výběru partnera směrem k více geneticky podobným jedincům, což může být z hlediska kvality potomstva a jeho odolnosti proti vnějším vlivům nevýhodné. Genetická podobnost je dále v literatuře spojována s nižší sexuální satisfakcí a přitažlivostí partnerů. Na základě těchto studií bylo často spekulováno o možném vlivu HA na zvyšování rozvodovosti v populaci, způsobené změnou v přitažlivosti partnera po vysazení hormonální antikoncepce. Ve studii zahrnující údaje od 3000 českých a amerických matek jsme však zjistili, že partnerství, která vznikla v době, kdy žena užívala hormonální antikoncepci, jsou naopak stabilnější, častěji končí manželstvím a ženy v nich jsou spokojenější s některými charakteristikami partnera, které jsou ceněny zejména v kontextu dlouhodobého partnerského výběru (např. inteligence, finanční zabezpečení). Příspěvek bude zahrnovat souhrn výsledků z několika studií na téma výzkum vlivu orální hormonální antikoncepce na ženské a partnerské sexuální chování, který probíhá na FHS UK a 1.LF UK od roku 2005. Tyto výsledky budou diskutovány v kontextu evoluční psychologie.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
      17:30 Přihlašují se opozdilí účastníci, někteří jdou povečeřet, někteří už popít…          
                   
      19:00 Celebrity zamačkávají slzy v oku a slavnostně zahajují konferenční klání          
                   
      19:15 Kolik centimetrů potřebuje láska?          
                   
                   
    A co na to lékař? Radim uzel...          
      Vít Třebický          
               
      Na velikosti záleží. Ale komu? Evoluce mužského penisu.          
      sdělení, 20 minut          
      Expozice mužského vnějšího genitálu zapříčiněná bipedií a jeho relativní velikost oproti jiným primátům může působit jako atraktant pro ženy. Z evolučního hlediska lze předpokládat, ?že specifická morfologie lidského penisu v jeho velikosti mohla být v průběhu evoluce ovlivněna pohlavním výběrem a velikost penisu by tak mohla hrát roli v ženských preferencích potenciálního partnera. Přestože několik výzkumů skutečně odhalilo vliv délky penisu na hodnocení atraktivity mužské postavy v hodnocení žen (jako atraktivní byly hodnoceny penisy o něco větší než průměrné), empirická podpora tohoto tvrzení zůstává spíše nedostatečná. Nedávné výzkumy naznačují, že morfologie penisu člověka se mohla vyvinout k funkci vytlačování spermatu jiných mužů z pohlavního ústrojí ženy. Kompetice spermií mohla představovat důležitý selekční tlak, který ovlivnil vývoj tvarové morfologie penisu. Ta potom může být určitým signálem kvality nebo reprodukčních schopností nositele tohoto signálu. Kromě zmíněné možnosti, že velikost lidského penisu hraje roli v celkovém hodnocení fyzické atraktivity tak, jak je hodnocena ženami, mohla by být velikost penisu jako signál určena také jiným mužům. Znaky vyvinuté pohlavním výběrem totiž mohou sloužit dvěma funkcím: upoutávají pozornost potenciálních partnerů druhého pohlaví a demonstrují dominanci nad rivaly téhož pohlaví. Specifická morfologie mužského penisu tak může či v evoluční minulosti mohla hrát roli v intrasexuální kompetici.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
    Vejšek se nebojim, ale z tý hloubky, z tý mám strach!          
      Jarka Valentová          
      Kolik centimetrů preferují homosexuální muži?          
      sdělení, 25 minut          
      Tělesná výška je pohlavně dimorfický fenomén a řada výzkumů ukazuje, že hraje zásadní roli jak při výběru partnera, tak v reprodukčním úspěchu. Ženy preferují muže, kteří jsou vyšší než je průměrná výška mužů v dané populaci, kdežto muži preferují průměrně vysoké ženy. Výška u mužů je kromě atraktivity asociována s maskulinitou a dominancí a vysocí muži mají ve srovnání s nižšími více sexuálních partnerek a více potomků. Vysocí muži jsou tedy ženami upřednostňováni, ať již na základě sociálních stereotypů a/nebo evolučních tlaků. Jakou tělesnou výšku u svých potenciálních partnerů však preferují homosexuální muži? V pilotním výzkumu, který bude v příspěvku prezentován, byly prováděny polostrukturované rozhovory s homosexuálními muži na téma partnerských preferencí a analýza rozhovorů s hlavním zřetelem na tělesnou výšku naznačuje, že homosexuální muži, kteří vyhledávají submisivní roli v partnerství a/nebo sexu upřednostňují spíše vyšší muže a naopak. Preference stejné výšky se potom odráží v preferencích egalitárního uspořádání vztahu včetně rolí v sexu. Výsledky jsou předběžné a slouží jako odrazový můstek k reliabilnější kvantitativní studii.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
    Mamííí, já chci ježka! Do píči s ježkem! Ježka z píči ven!!!          
      Helena Reguli          
               
      Co vše lze zařadit pod diagnózu Neorganická dyspareunie          
      sdělení, 20 minut          
      Teoretický úvod o možných příčinách, respektive diferenciálních diagnózách dyspareunie a krátké srovnání s aktuální klientelou sexuologické ambulance.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
      20:30 Desetiminutová přestávka na čurání          
                   
      20:40 Sex je moje droga!          
                   
                   
    Vykouříš mi jí?          
      Alex Doležalová-Hroužková, Petr Weiss          
               
      Partnerské vztahy a sexualita uživatelů marihuany          
      sdělení, 15 minut          
      Některé charakteristiky partnerských vztahů a sexuálního chování chronických uživatelů marihuany ve srovnání s českými muži.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
    Der Traum? Das Trauma!          
      Martin Kozák          
               
      Psychosexuální traumata v léčbě závislých žen          
      sdělení, 15 minut          
      Ve srovnání s ostatní populací, se u závislých žen setkáváme ve zvýšené míře s anamnestickou sexuální patologií. Sexuální zneužívání, znásilnění, či některé z forem domácího násilí (často i se sexuálním podtextem vynucovaného sexu) je uváděno v anamnéze závislých žen poměrně často, ale mnohem častěji se objeví jako téma teprve v průběhu psychoterapeutické léčby díky větší důvěře v terapeutický proces a též s uvědoměním, že určité chování bylo vůči ní násilné a nepřijatelné. Některé ženy závislé na návykových látkách si na drogy vydělávají mimo jiné i prostitucí, což s sebou nese mnoho problémů, kterým se v terapii musí věnovat prostor. Přes bohatou sexuální zkušenost spojenou s drogami se při terapii o sexu stydí mluvit, mají problematický či negativní vztah ke svému tělu, nízké sebevědomí, problémy v ženské roli, obtížně navazují normální vztahy i hledají hranice ve vztahu k druhému pohlaví. Charakteristické je pro tyto ženy neschopnost určení svých hranic a cítění osobního teritoria. Cílem sdělení by měl být náhled do problematiky psychoterapeutického přístupu v ryze ženské komunitě se zaměřením na zvládání psychosexuálních traumat v souvislosti se změnou patologických vzorců chování u závislých diagnóz.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
    Pohádky o perníkových chaloupkách          
      Iveta Jonášová          
               
      Mýty nebo realita v sexu uživatelek drog          
      sdělení, 15 minut          
      V mém příspěvku budu mluvit o částečných výsledcích vlastního výzkumu, který se týkal sexuálního chování  žen, uživatelek drog, a taky o tom, s jakými mýty jsem se potýkala já, jakožto výzkumník, při jeho vyhodnocovaní a při snaze se o následnou interpretaci          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
      21:30 Končí vítání se a rozbíhá se osobní výměna zkušeností…          
                   
      22:00 Končí oficiální program prvního dne, moudří se jdou vyspat na další dny,          
        nedočkaví chtivě otvírají u přihlašování se získané láhve a zkušení obdobně trénují na zítřejší večer. Posledním dvěma skupinám je k dispozici Klub Malé scény, neb zodpovědní organizační výborníci zamykají prostory konference. Dobrý večer, dobrou noc…          
                   
                   
    Den druhý, orgasmický          
                   
      08:30 Dobrý den. Přihlašují se největší opozdilci, probouzí se největší ospalci,          
        den zvolna začíná…          
                   
      09:00 Makropohled na minority          
                   
                   
    Teplo domova          
      Dagmar Marková, Soňa Hlobíková          
      Sexuálne skúsenosti a spokojnosť u lesieb, gejov a bisexuálov          
      sdělení, 10 minut          
      V príspevku prezentujeme výsledky výskumu zameraného na vybrané aspekty sexuality u lesieb, gejov a bisexuálov (ktorí bolo zaradení/é do týchto skupín na základe ich sebadefinície) a následne prezentujeme niektoré výsledky, ktoré sa týkajú hodnotenia ich sexuálnej spokojnosti. I keď výsledky výskumu nie sú reprezentatívne, naznačujú niektoré diferencie v sexuálnom správaní a zdôrazňovaní špecifických aspektov sexuálnej spokojnosti.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
    Zapadlí vlastenci          
      Stanislav Komárek          
               
      Emancipace homosexuálů, koncepce sexuální orientace a národní obrození - podobnost čistě náhodná?          
      sdělení, 30 minut          
      Emancipace homosexuálů v euroamerickém okruhu je nápadně podobná tvorbě a emancipaci novodobých národů v 18. a 19. století, a to až do překvapivých detailů.          
      (přednášející mluvil zpaměti, bez doprovodných materiálů - příspěvek nelze zařadit)          
                   
                   
    Šukání de jure          
      Miroslav Mitlöhner          
               
      Ochrana lidské sexuality v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku          
      sdělení, 15 minut          
      Po téměř desetileté přípravě byl loňského roku přijat v České republice nový trestní zákoník podle kterého se již více jak 18 měsíců postupuje. Materielní pojetí trestného činu bylo nahrazeno jeho formálním pojetím, což se promítlo prakticky do všech skutkových podstat trestných činů. Tyto změny, které se hluboce dotkly i trestněprávní ochrany lidské sexuality autor reflektuje a přináší rozbor nejzávažnějších trestných činů z této oblasti.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
    Zavolej mi do klubu!          
      Andor Pál          
               
      Případ pedofilního sadomasochismu s dobrým koncem          
      sdělení, 20 minut          
      Jde o téměř detektivní kauzu. Začátkem léta minulého roku na inzertních stránkách televize Nova se objevil inzerát, ve kterém neznámý muž nabídl svoji 35 letou manželku a 14 a 11 leté dcery k sadomasochistickým aktivitám, na kontaktování uvedl svůj mobilní telefon. Zájem byl hlavně o děvčata. Od zájemců chtěl slyšet, co by s nimi prováděli. Schůzky domlouval do Uherského Hradiště, ale v poslední chvíli z nějakého důvodu je zrušil. Někdy začátkem září 2010 jeden ze zájemců z Prahy 6 se obrátil na policii, že někdo si z něj střílí, domlouvá obchodní schůzky, pak je zruší a uvedl číslo mobilního telefonu "šprýmaře". Na žádost policie Obvodní soud pro Prahu 6 dal souhlas pro policii k získání přepisu hovorů na uvedené číslo od operátora. Zaznamenali hovory asi od 50 zájemců o dívky od Aše až po Bohumín/ Čiernou nad Tisou už nemáme/. Zjistili též majitele mobilního telefonu ze Zlínského kraje, u kterého provedli domovní prohlídku a zajistili mobilní telefon s fotkami dětí, též CD a video nahrávky, porno časopisy, romány celkem materiál naplňující 1 sexshop. Studium spisu s tímto materiálem trval 14 dní. Rozuzlení případu až na konferenci.          
      (přednášející mluvil zpaměti, bez doprovodných materiálů - příspěvek nelze zařadit)          
                   
                   
      10:30 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…          
                   
      11:00 Moderna v sexualitě a lidských vztazích          
                   
    Vokoučuj mě zezadu!          
      Julie Gaia Poupětová          
               
      Sex koučink - Co to znamená být sex kouč?          
      sdělení, 40 minut          
      Co je vlastně sex koučink. Mýty a realita profese. Důležité standardy a zásady přístupu ke klientovi. Co znamená být sex kouč na profesionální i osobnostní úrovni. Kdy může sex koučink pomoci.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
    Duhová alternativa - učitelé a/nebo prasáci?          
      Tomáš Janeček, Jindřich Kitzberger, Petr Parma          
               
      Intimita ve vzdělávání a vzdělávání v intimitě - upoutávka          
      upoutávka na workshop, 5 minut          
      Jak se školství vypořádává s tématem sexuality a partnerských vztahů? Kde jsou meze zájmu státu (odborné veřejnosti, církve, občanských společností...) informacemi plošně ovlivňovat intimní postoje, hodnoty a chování? V jakém vztahu jsou sexuální a partnerské preference učitelstva k formující se sexuální a partnerské orientaci žactva a studentstva? Nabízí soukromé školství jiné možnosti, než státní? Přijďte podiskutovat na workshop s tvůrci soukromého vzdělávacího systému pro děti od předškolního věku po dospělé (www.duhovkagroup.cz).          
                   
                   
    Nowe gumy nieprzepuszczalne i bezpieczne          
      Ivo Procházka          
               
      Novinky v prevenci HIV          
      sdělení, 15 minut          
      Budou diskutovány nové přístupy v prevenci HIV a zkušenosti s novými preventivními strategiemi.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
    A mají ty prášky atest?          
      Radovan Haluza          
               
      Genetické riziko pro uživatelky hormonální antikoncepce: možnosti testování          
      sdělení, 20 minut          
      Společnost GENERI BIOTECH uvedla v září 2010 na trh novou soupravu A-TEST, která je určena především pro ty ženy, které buď berou hormonální antikoncepci, nebo se k tomuto kroku chystají.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
      12:30 Nastává osobní výměna zkušeností, někdo se jde projít,          
        jiný poobědvat a tak…          
                   
      14:00 A Tradice v sexualitě a lidských vztazích          
                   
                   
    Cesta do hlubin psychiatrovy duše          
      Alexandra Žourková          
               
      Profesor Bouchal a humor v sexuologii          
      sdělení, 25 minut          
      Veršíky a sdělení prof. Bouchala v oblasti sexuologie, jeho veršované humorné "testy" sexuologických diagnóz.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
    Vypusťte býka!          
      Radim Uzel, Česká Televize          
               
      Aréna          
      sdělení, 45 minut + následná diskuse          
      Zábavná diskuse o pornografii a sexuální výchově s pěti katolickými fanatiky.          
      (doprovodný materiál na DVD žádejte přímo u Radima nebo v archivech ČT)          
                   
                   
      14:00 B Jedenáctá Rorschachova tabule          
                   
    Nakresli si svůj kosočtverec          
      Julie Gaia Poupětová          
               
      Nakresli a řekni (Draw and tell)          
      workshop do 15 účastníků, 80 minut          
      Ukázka práce s pozitivními sexuálními modely a femininními přístupy k rozvoji sexuality ve skupině. Na účastníky čeká trocha kreativity, hraní rolí, sebereflexe, ale i zábavy.          
                   
                   
      15:30 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…          
                   
      16:00 Škola, základ života          
                   
                   
    Ahoj, já jsem Pepa a chci s tebou souložit          
      Martin Jarolímek, Andrea Scheansová          
               
      Škola seznamování          
      sdělení, 20 minut          
      Psychotičtí pacienti mají stejné potřeby jako všichni ostatní. Do těchto potřeb patří samozřejmě i potřeba partnerského vztahu a s ním spojené intimity. Uspokojení této potřeby mají pacienti s psychózou výrazně snížené nemocí samotnou, premorbidními osobnostními rysy, užíváním psychofarmak… Proto vznikl na našem pracovišti jedinečný projekt „Škola seznamování“, ve kterém se pacienti učí různým praktickým (vaření, tanec…) a komunikačním dovednostem nezbytným pro navázání plnohodnotného partnerského vztahu.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
    Co se děje o přestávkách na holčičích záchodcích...          
      Michal Chovanec          
               
      Středoškolská sexualita          
      sdělení, 15 minut          
      Prezentácia sa zaoberá specifikami prvého pohlavného styku (miesto, motivácia, vek prvého koitu, religiozita a sex, drogy a sex...) stredoškolákov v prvom a končiacom ročníku.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
    Postgraduální leasing          
      Václav Urbánek          
               
      Vyšší škola cunnilingu          
      sdělení, 20 minut          
      Autor standardně sexuálně motivovaný pokusí se poskládat mozaiku cunnilingu z těchto sklíček: filozofické ukotvení; materiálně technické zabezpečení; iniciační verbální komunikování; detailní kognitivně behaviorální nácvikový model; principy dyadické koordinace; možnosti i úskalí individuálního ozvláštnění; "pokrevní příbuzný" cunnilingu; závěrečné kuriozity.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
    A pak že starého psa novým kouskům nenaučíš...          
      Petra Sejbalová, Helena Reguli          
               
      Sexuální delikvence mužů vyššího věku          
      sdělení, 20 minut          
      Přednáška se zabývá katamnestickým rozborem souboru pacientů, kteří se ve vyšším středním věku dopustili svého prvního sexuálního deliktu. Přednáška se zabývá rozborem jejich anamnestických údajů, výsledků specializovaných vyšetření a zamýšlíme se nad jejich psychiatrickou a sexuologickou diagnostikou spadající nejčastěji do okruhu organické poruchy osobnosti. Diferenciálně diagnosticky zvažujeme i pedofílii s pozdním začátkem.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
      17:30 Rychle se přiblížil večer a s ním gala program, rychle se převléci,          
        přemalovati, předkrmiti, předpíti, předpohybovati a i jiné úkony stihnouti…          
                   
      19:00 Společenský večer          
                   
                   
    Bičíky připravit!          
      Jaroslav Prouza a jeho Mohutný Výstřik          
               
      Od spermie po smrt          
      Panelová všediskuse pozvolna přecházející do galavečera          
      Zábavná večerní ferie k tématu sexu v různých obdobích našich životů. Kdo nemá bičík, bude oplodněn! Atmosféru dotváří kvalitní vínko, libé zvuky cimbálovky a natřásání všelijaké.          
                   
                   
      22:30 Vínko je téměř vypito, hlasivky vyzpívány, bránice vysmáta, klouby          
        vytančeny, závity vytočeny, ebrietky vyšperkovány, den druhý se blíží ke svému orgasmu…          
                   
      23:00 Končí oficiální program druhého dne, moudří se jdou vyspat na další den,          
        nedočkaví lačně diskutují odborná témata už teď a zkušení trénují na víkend. Posledním dvěma skupinám je k dispozici Klub Malé scény, neb zodpovědní organizační výborníci zamykají prostory konference. Dobrý večer, dobrou noc…          
                   
                   
    Den třetí, ústupový          
                   
      09:00 Dobrý den. Žádné formality a zdržovačky, jdeme rovnou na to…          
                   
      09:30 Sexuální variace          
                   
                   
    Recept na dlouhodobý vztah: vezmi dvě omytá vejce...          
      Antónia Solárová, Štefan Vendel          
               
      Sexuálne funkcie žien a dĺžka trvania ich heterosexuálneho partnerského vztahu          
      sdělení, 15 minut          
      Výskumná práca prináša poznatky objasňujúce úlohu vybraného faktoru ovplyvňujúceho pohlavný život ženy ako významného aspektu jej psychického zdravia a kvality života. Konkrétne skúma, ako dlžka trvania aktuálneho heterosexuálneho partnerského vztahu žien vplýva na ich sexuálne funkcie a sexuálnu spokojnosť?. Na získanie potrebných údajov boli 162 ženám s priemerným vekom 35.28 rokov administrované nasledovné výskumné nástroje: Dotazník sexuálnej spokojnosti GRISS ž a Index ženských sexuálnych funkcií FSFI.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
    Tenkrát poprvé...          
      Peter Koliba          
               
      Koitarché - co o něm (ne)víme?          
      sdělení, 10 minut          
      Koitarché - začátek pohlavního života. Co o něm doopravdy víme a co jsou opakované fráze a mýty? Je sexuální výchova dostačující? Autor, z pohledu gynekologa, uvádí úskalí a rizika, která často provází první pohlavní styk.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
    Když žena není po ruce, tak dostaví se poluce... (z naivní poezie)          
      Jakub Binter, Jan Havlíček, Kateřina Klapilová          
               
      Sex? Fantasie? Sexuální fantasie!          
      sdělení, 30 minut          
      Sexuální fantasie (SF) jsou nedílnou součástí lidské sexuality. Jako niterný proces, který je na rozdíl od reálného chování skryt před okolím, je v evoluční literatuře často používán k testování rozdílů v sexuální psychologii mužů a žen. V literatuře byla popsána řada proměnných, které výskyt SF ovlivňují (např. frekvence masturbace, frekvence sexuálních aktivit, sexuální apetence, první sexuální zážitek). Tato studie se snaží zmapovat, které faktory ovlivňují frekvenci výskytu SF u studentů a studentek VŠ v návaznosti na předchozí studii, která se týkala dlouhodobých párů. Předpoklady: Na základě předchozích výzkumů a části zpracovaných dat předpokládáme, že pro ženy bude mezi prediktory frekvence SF patřit sexuální apetence, frekvence masturbace a reálná frekvence sexuálních aktivit a u mužů půjde krom frekvence masturbace, častost a vzrušivost erotických materiálů, tedy spíše vystavení externím podnětům. Na konferenci budou prezentovány konečné výsledky studie.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
    Co oči (přes břicho) nevidí, to srdce nebolí          
      Dita Pichlerová, Jitka Herlešová          
               
      Sex a obezita          
      sdělení, 10 minut          
      Obezita a její vliv na sexuální poruchy. Sexuální spokojenost je jistě jedním z důležitých ukazatelů spokojenosti života obecně. U morbidně obézních pacientů nebylo toto téma ještě nikdy v České republice zkoumáno, i když je pravděpodobné, že s rostoucí váhou klesá kvalita života a spokojenost pacientů i v této oblasti.          
      » kompletní příspěvek ke stažení          
                   
                   
      11:00 Účastníci společensky konverzují, korzují, popíjejí, pojídají…          
                   
      11:30 Škola, základ života II.          
                   
    Duhová alternativa - učitelé a/nebo prasáci?          
      Petr Parma, Tomáš Janeček, Jindřich Kitzberger          
               
      Intimita ve vzdělávání a vzdělávání v intimitě          
      workshop, 90 minut          
      Jak se školství vypořádává s tématem sexuality a partnerských vztahů? Kde jsou meze zájmu státu (odborné veřejnosti, církve, občanských společností...) informacemi plošně ovlivňovat intimní postoje, hodnoty a chování? V jakém vztahu jsou sexuální a partnerské preference učitelstva k formující se sexuální a partnerské orientaci žactva a studentstva? Nabízí soukromé školství jiné možnosti, než státní? Přijďte podiskutovat na workshop s tvůrci soukromého vzdělávacího systému pro děti od předškolního věku po dospělé (www.duhovkagroup.cz).          
                 
                 
      13:00 Vážení pozůstalí hodnotí konferenci, ve vzduchu je cítit blížící se konec          
        i začínající víkend, smutek se kloubí s nadšením, končí konferenční prožívání, nastává čas vzpomínek… Vlhké pohledy, tichá gesta i nadšená objetí, komunita ztrácí tvar a lidé se rozplývají do svých soukromých životů, až na skupinky hodně sdružených, jenž ještě chvíli setrvají spolu. Tak za dva roky!          
                   
                               
                 
           

 
   

nahoru      
             
       
 

-|- design = bioport.cz -|-

 
   
 

 Licence Creative Commons
O sexualitě a partnerských vztazích, jejímž autorem je Petr Parma a kolektiv, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 3.0 Česko